Frågor & svar

huvudbild_mp_juridik

Här samlas ett antal frågor som ofta ställs till Militärpolisförbundet. För att underlätta för framtiden redovisas här ett antal tillhörande svar.

Vad har Militärpolisförbundet för roll idag? 

Militärpolisförbundet är ett frivilligt försvarsförbund som sorterar under Försvarsutbildarna. Militärpolisförbundet genomför i huvudsak utbildningar som riktas direkt till Försvarsmaktens olika insatsförband, däribland repetitionsutbildningar för militärpoliser och skyddsvaktsinstruktörsutbildningar. Förbundet erbjuder också sina medlemmar ett brett utbud av föreläsningar och studiebesök. Under 2021 påbörjar förbundet lösandet av en ny uppgift, på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), nämligen civil skyddsvaktsutbildning.

Vilka är medlemmar i Militärpolisförbundet?

Militärpolisförbundet har medlemmar ur ett stort spektra av organisationen. Merparten av medlemmarna har en bakgrund inom militärpolisen, polisen eller f.d.. beredskapspolisen. Alla kan bli medlemmar i förbundet, men det finns ofta diverse förkunskapskrav som ska vara uppfyllda för att kunna deltaga vid förbundets utbildningar och kurser.

Kan jag utbilda mig till militärpolis inom ramen för Militärpolisförbundets verksamhet? 

Dessvärre så erbjuder inte Militärpolisförbundet någon grundutbildning till militärpolis. Förbundet genomför däremot repetitionsutbildningar för militärpoliser regelbundet. All grundutbildning genomförs via Polishögskolan på uppdrag av Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Hur blir jag militärpolis? 

För att bli grundutbildad militärpolis måste man anställas vid något av de stående militärpoliskompanierna. För att kunna bli anställd vid dessa kompanier måste man ha genomfört en grundläggande militärutbildning (GMU) alternativt värnpliktstjänstgöring. Sökförfarandet görs direkt via forsvarsmakten.se.

Andra förband kan också skicka sina anställda till militärpolisutbildningen. Efter militärpolisexamen kan man arbeta t.ex. vid 13 Säkerhetsbataljon, inom bevaknings- och insatsorganisationen på någon av landets garnisoner eller vid 11. Militärpolisbataljon.

Militärpolisutbildningen är ca tre månader lång och ger ca 12 akademiska högskolepoäng.

Finns det militärpolisförband inom Hemvärnet? 

I dagsläget finns det inga militärpoliser inom Hemvärnet. Det finns förslag och idéer på att upprätta militärpolisförband inom Hemvärnet, men vad det blir av det får framtiden utvisa.

fragor_svar

Comments are closed.