Förbundsmarsch

”Den svenske militärpolisen”

Militärpolisförbundet har i april 2017 tillägnats en egen marsch med titeln ”Den svenske militärpolisen”. Marschen har komponerats av Martin Arpåker, dirigent, organist och militärmusiker, verksam i Malmö. Arpåker gjorde sin värnplikt 2010 vid Arméns Musikkår i Stockholm och har därefter bland annat varit verksam inom hemvärnsmusiken.

Marschen kommer i första hand att spelas vid förbundsanknutna ceremonier, men förhoppningen är att marschen ska komma att spelas vid konserter, musikmarscher och vaktparader av Försvarsmaktens olika musikkårer. ”Den svenske militärpolisen” är Militärpolisförbundets officiella förbundsmarsch.

Lyssna på marschen nedan!

The Swedish Military Police Association March

Comments are closed.