Lokalavdelning Syd

Militärpolisförbundet expanderar och växer. Ända sedan ombildandet från förening till förbund har strävan varit att verksamheten ska bli mer täckande över hela riket. Av naturliga skäl har, och är, Militärpolisförbundets verksamhet i huvudsak lokaliserad till Stockholm och Mälardalsregionen. Föregående år genomförde förbundet två föreläsningar i Skåne. Nu tar vi ytterligare steg framåt för att ”fylla kostymen” i rollen som rikstäckande specialförbund inom Försvarsutbildarna.

Amfibiesoldater framrycker på Ravlunda skjutfält i Skåne. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Militärpolisförbundet avser att bilda en lokalavdelning i syd, med säte i Skåne. Upptagningsområdet planeras att vara synonymt Militärregion Syds, dvs. att omfatta landskapen Skåne, Blekinge, Småland och Östergötland. Målbilden är att på längre sikt ha en lokalavdelning per Militärregion.

Verksamheten i lokalavdelning Syd kommer i huvudsak att omfatta föreläsningar, studiebesök, utbildningar och instruktörsstöd till Försvarsmaktens förband inom upptagningsområdet. Förbundet är därför i behov av medlemmar med instruktörskompetens inom exempelvis närkamp, militärpolistjänst samt vapen- och skyddsvaktstjänst.

Är Du intresserad av att ingå i arbets-/utbildningsgruppen i Militärpolisförbundets lokalavdelning Syd, skicka ett mail till joakim.karlen@militarpolis.se med Din intresseanmälan!

Comments are closed.