Utmärkelser

Militärpolisförbundet, i egenskap av rikstäckande förbund inom Försvarsutbildarna, instiftade år 2016 en egen förtjänstmedalj. Nedan beskrivs medaljerna samt förbundets medaljreglemente. Såväl silver- som guldmedaljen innehar bärandetillstånd till militär uniform, efter beslut av Försvarsmakten.

Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i guld

Utsnitt ur FM2016-5530:2, 2016-05-30, Bärandetillstånd för MP-förbundets Förtjänstmedaljer:

Medaljerna klassificeras som ice officiella (kategori L) och ska inom Svenska försvarsutbildningsförbundet bäras utifrån annicitet räknat 1924/2016.

Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i guld förkortas inom Försvarsmakten som MPbfbGM respektive silver som MPbfbSM.

 

PROD beslutar att medge Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i guld respektive silver bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer enligt för var tid meddelade bärandebestämmelser. Bilden kommer ifrån medalj.nu 


Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver

Utsnitt ur FM2016-5530:2, 2016-05-30, Bärandetillstånd för MP-förbundets Förtjänstmedaljer:

Medaljerna klassificeras som ice officiella (kategori L) och ska inom Svenska försvarsutbildningsförbundet bäras utifrån annicitet räknat 1924/2016.

Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i guld förkortas inom Försvarsmakten som MPbfbGM respektive silver som MPbfbSM.

 

PROD beslutar att medge Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i guld respektive silver bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer enligt för var tid meddelade bärandebestämmelser. Bilden kommer ifrån medalj.nu 


Medaljreglemente

Länk till Militärpolisförbundets medaljreglemente

Comments are closed.