Rekrytering

huvudbild_mp_juridik

Rekrytering

Militärpolisförbundet verkar för att ständigt bedriva en aktiv rekrytering mot Försvarsmakten i allmänhet och Militärpolisen i synnerhet. En mycket stor del av förbundets medlemmar har en befattning inom Försvarsmakten. Antingen genom en anställningsform som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande soldater och officerare, alternativt genom ett hemvärns- eller frivilligavtal.

Riktad rekrytering genomförs kontinuerligt bl.a. mot de stående militärpolisförbanden och mot de svenska polishögskolorna. Rekrytering till förbundet genomförs också riktat mot inneliggande värnpliktskullar vid militärpolisförbanden.

Comments are closed.