Resurs

bilde

Resurspool Militärpolis

Militärpolisförbundet repetitionsutbildar kontinuerligt utbildade militärpoliser. Utbildningen genomförs i enlighet med Försvarsmaktens Militärpolisenhets kursplan. De militärpoliser, vilka upprätthåller sin kompetens, ingår i den Militärpolisförbundets resurspool för militärpoliser. Dessa militärpoliser kan anställas av Försvarsmakten för en kortare tjänstgöringstid.

Resurspoolen har nyttjats av Försvarsmakten vid ett flertal tillfällen, bland annat vid Kronprinsessan Victorias bröllop 2010.

Comments are closed.