Utbildning

12345

Instruktörspool

Militärpolisförbundet innehar en gedigen instruktörspool med diverse instruktörskompetenser. Försvarsmakten, men även andra myndigheter och organisationer, nyttjar regelbundet förbundets instruktörer.

Exempel på instruktörskompetenser som finns i Militärpolisförbundet:

 • Militärpolisinstruktörer
 • Skyddsvaktsexaminator
 • Skyddsvaktsinstruktörer
 • Närkampsinstruktörer
 • HALVAR-instruktörer
 • Pistolinstruktörer (Block A & B)
 • CBRN-instruktörer
 • Instruktörer på AK 4, AK 5
 • TOS-instruktörer
 • SUSA/FUSA-instruktörer
 • Allmäninstruktörer mm.

Samtliga instruktörer är certifierade enligt gällande bestämmelser.

Comments are closed.