Medlemskap

97Ha siktet inställt på ett varaktigt medlemskap!

När Du blir medlem i Militärpolisförbundet blir Du med automatik medlem i Försvarsutbildarna, vilken är Militärpolisförbundets moderorganisation.

Vad får jag som medlem?

  • Möjlighet att deltaga vid Militärpolisförbundets kurs- och utbildningsverksamhet.
  • Möjlighet att deltaga vid Försvarsutbildarnas centrala och regionala kurs- och utbildningsverksamhet.
  • Möjlighet att deltaga vid föreläsningar och studiebesök, vilka arrangeras av Militärpolisförbundet eller Försvarsutbildarna.
  • Försvarsutbildarnas tidning ”Försvarsutbildaren”.

Hur blir jag medlem?

Du blir enklast medlem genom att fylla i nedanstående medlemsansökan via Försvarsutbildarna och sänder den, alternativt mejlar samma information till militarpolisen@forsvarsutbildarna.se. Dessutom investerar Du 200 kronorbg 5741-1811. Då har Du således betalt in medlemsavgiften för året. Det går också att investera 2000 kronor för ett livslångt medlemskap. OBS! Glöm inte att fylla i namn vid inbetalningen.

Medlemsansökan

Medlemsavgiften för medlemskap i Militärpolisförbundet är för närvarande 200 kronor/år alternativt en engångssumma på 2000 kronor för ett livslångt medlemskap.

Comments are closed.