Om Militärpolisförbundet

verksamhet_mittbild

Om Militärpolisförbundet

Militärpolisförbundet (MPo) är rikstäckande och sorterar under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades 1954, i form av en förening, och har idag ca 250 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner du förutom militärpoliser även föregångarna fältpoliser samt poliser, polisstudenter och fd. beredskapspoliser. Medlemmar är även olika personalkategorier ur bland andra kavalleri- och säkerhetsförband.

Militärpolisförbundet är ett opolitiskt förbund som med sin verksamhet ska främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet.

Vapensköld

Militärpolisförbundets vapensköld blasoneras enligt följande: I blått fält ett stolpvis ställt svärd överlagt med korsade spöknippen och allt omgärdat av en eklövskrans, allt av guld.

Svärdet är en symbol med flera betydelser, men i detta sammanhang syftar den på militär verksamhet. Spöknippena, eller på latin ”fasces”, är en sedan antiken använd symbol för ordningsmakten och sedermera även rättsstaten. Eklöv uttrycker styrka och beständighet och fogade till en krans ett segertecken.

Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna erbjuder frivilliga utbildningar som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av kompetensutveckling av frivilliga för insatser i nationell och internationell krishantering. Försvarsutbildarna bedriver även omfattande ungdomsverksamhet och försvarsinformation.

Försvarsutbildarna bedriver utbildning för de behov Försvarsmakten och samhällets krishantering har. Utbildningen för Försvarsmakten genomförs både som grundläggande soldatutbildning och specialistutbildning för hemvärnsförbandens behov och för övrig insatsorganisations behov till exempelvis militära tolkutbildning, hälsoskyddsutbildning och utbildning för informatörer och fältartister m fl. Syftet med utbildningen ska vara att deltagarna bibehåller och utvecklar sin förmåga att lösa uppgifter inom respektive kompetensområden.

Läs mer på www.forsvarsutbildarna.se

Comments are closed.