Genomförd verksamhet

genomford_vht
Stöd med polisiär kompetens vid övning av IKFN-moment, Ekerö 2014

Genomförd verksamhet under 2021:

 • Vecka 111 – Förbundsstämma- STOCKHOLM
 • Vecka 116 – Digital föreläsning CBRN/E – INTERNET
 • Vecka 120 – Digital föreläsning om ”Snabbare lagföring” – INTERNET
 • Vecka 122 – Digital föreläsning om Tullverket – INTERNET
 • Vecka 123 – Deltagande i ”Kurschefkurs Civil – TYLEBÄCK*
 • Vecka 126 – Instruktörsstöd vid hemvärnsövning – STOCKHOLM
 • Vecka 134 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 134 – Digital föreläsning om våldsbejakande extremism – INTERNET
 • Vecka 136 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 136 – Figuranttjänst vid ”Grundkurs Militärpolis” – KUNGSÄNGEN
 • Vecka 137 – Omförordnande av militära skyddsvaktsinstruktörer – STOCKHOLM
 • Vecka 137 – Civil skyddsvaktsinstruktörskurs – TYLEBÄCK
 • Vecka 138/139 – Figurantstöd vid skyddsvaktsutbildning – HALMSTAD
 • Vecka 139 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning – SÄLEN
 • Vecka 139 – Deltagande vid Militärpolisbal – STOCKHOLM*
 • Vecka 140 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning – KRISTINEHAMN
 • Vecka 140 – Stöd med polisiär kompetens vid KU-utbildning – HANINGE
 • Vecka 141 – Civil skyddsvaktskurs (premiär) – HALMSTAD
 • Vecka 141 – Deltagande vid Försvarsutbildarnas höstkonferens – ÅNN*
 • Vecka 142 – Instruktörsstöd vid ”Särskild övning förband” – KARLSKRONA
 • Vecka 144 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning – KRISTINEHAMN
 • Vecka 148 – Figuranttjänst vid ”Grundkurs Militärpolis” – KUNGSÄNGEN
 • Vecka 148 – Digital föreläsning om evakueringen från Afghanistan – INTERNET

* Arrangeras av annat förbund inom Försvarsutbildarna/frivilligrörelsen. 


Genomförd verksamhet under 2020:

 • Vecka 003 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 005 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 012 – Förbundsstämma med föreläsning – STOCKHOLM (Digital videokonferens pga. COVID-19)
 • Vecka 017 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning – FALUN (Inställt pga. COVID-19)
 • Vecka 019 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning – FALUN (Inställt pga. COVID-19)
 • Vecka 022 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning – GOTLAND (Inställt pga. COVID-19)
 • Vecka 022 – Medverkan vid Försvarsutbildarnas riksstämma – FÅRÖ (Inställt pga. COVID-19)
 • Vecka 025 – Medaljering – STOCKHOLM
 • Vecka 027 – Deltagande vid Nijmegenmarschen – HOLLAND* (Inställt pga. COVID-19).
 • Vecka 032 – Stöd med förbindelseofficerare till Eksjö International Tattoo – EKSJÖ (Inställt pga. COVID-19).
 • Vecka 036 – Omförordnande av skyddsvaktsinstruktörer – STOCKHOLM
 • Vecka 038 – Instruktörsstöd vid Särskild övning förband (SÖF), Livardesgruppen – STOCKHOLM (Inställt pga. COVID-19)
 • Vecka 039 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning (KFÖ), Dalregementsgruppen – FALUN
 • Vecka 040 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning (KFÖ), Dalregementsgruppen – FALUN
 • Vecka 040 – Instruktörsstöd vid Särskild övning förband (SÖF), Livardesgruppen – STOCKHOLM (Inställt pga. COVID-19)
 • Vecka 042 – Instruktörsstöd vid Särskild övning förband (SÖF), Livardesgruppen – STOCKHOLM (Inställt pga. COVID-19)
 • Vecka 043 – Deltagande vid Försvarsutbildarnas höstkonferens – TYLEBÄCK
 • Vecka 045 – Instruktörsstöd vid Särskild övning förband (SÖF), Militärregion Mitt – STOCKHOLM (Inställt pga. COVID-19)
 • Vecka 045 – Instruktörsstöd vid Särskild övning förband (SÖF), Livardesgruppen – STOCKHOLM (Inställt pga. COVID-19)
 • Vecka 047 – Instruktörsutbildning av civila skyddsvaktsinstruktörer – HALMSTAD (Inställt pga. COVID-19)
 • Vecka 049 – Digital föreläsning om CBRN – INTERNET
 • Vecka 048 – Stöd med figuranter och militärpolisinstruktörer till GK MP – STOCKHOLM (Inställt pga. COVID-19)

* Arrangeras av annat förbund inom Försvarsutbildarna/frivilligrörelsen.


Genomförd verksamhet under 2019:

 • Vecka 903 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 905 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 907 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 908 – Figuranttjänst vid ”Grundkurs Militärpolis” – STOCKHOLM
 • Vecka 911 – Figuranttjänst vid Tolkskolan via Markförsvarsförbundet  – UPPSALA*
 • Vecka 912 – Förbundsstämma – STOCKHOLM
 • Vecka 915 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning – SVERIGE
 • Vecka 918 – Figuranttjänst vid ”Grundkurs Militärpolis” – STOCKHOLM
 • Vecka 918 – Reservofficersbal i Helsingfors – FINLAND*
 • Vecka 921 – Deltagande vid Försvarsutbildarnas Riksstämma – TYLEBÄCK*
 • Vecka 925 – Föreläsning med Carolina Angelis – STOCKHOLM
 • Vecka 927 – Deltagande vid Nijmegenmarschen – HOLLAND*
 • Vecka 931 – Deltagande vid Försvarsutbildarnas funktionärsutbildning – TYLEBÄCK*
 • Vecka 934 – Studiebesök på Visbykorvett – STOCKHOLM
 • Vecka 934 – Medverkande vid danska Militärpolisföreningens jubileum – ÅLBORG
 • Vecka 937 – Deltagande vid ROSIS Reservofficersbal – STOCKHOLM*
 • Vecka 937 – Figuranttjänst vid ”Grundkurs Militärpolis” – STOCKHOLM
 • Vecka 937 – Instruktörsstöd till krigsförbandsövning – STRÄNGNÄS
 • Vecka 938 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – KOSTA
 • Vecka 939 – Föreläsning med Petra Malm, fd. SOG-operatör – STOCKHOLM
 • Vecka 941 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – KARLSKRONA
 • Vecka 946 – Föredrag med Stefan Hector, Polisen (NOA) – STOCKHOLM
 • Vecka 948 – Figuranttjänst vid ”Grundkurs Militärpolis” – STOCKHOLM

Arrangerades av annat förbund inom Försvarsutbildarna. 


Genomförd verksamhet under 2018:

 • Vecka 803 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 803 – Reservofficersbal i Norge – OSLO
 • Vecka 805 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 807 – Skyddsvaktsinstruktörsutbildning – HALMSTAD
 • Vecka 807 – Instruktörsstöd till närkamps- och skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 811 – Förbundsstämma på Militärhögskolan Karlberg (17/3) – SOLNA
 • Vecka 812 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 815 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning – VISBY
 • Vecka 818 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 819 – Föreläsning med ex-operatören Stefan Dejemyr – SOLNA
 • Vecka 820 – Instruktörsstöd till krigsförbandsövning – STOCKHOLM
 • Vecka 820 – Instruktörsstöd till krigsförbandsövning – FALUN
 • Vecka 822 – Deltagande vid Försvarsutbildarnas riksstämma (2-3/6) – FALSTERBO
 • Vecka 823 – Föreläsning om informationspåverkan – ENKÖPING*
 • Vecka 832 – Deltagande vid Försvarsutbildarnas funktionärskurs – TYLEBÄCK
 • Vecka 835 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 837 – Instruktörsstöd vid Särskild Övning Förband – VISBY
 • Vecka 841 – Deltagande vid Försvarsutbildarnas höstkonferens (12-14/10) – ÅNN
 • Vecka 846 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – FALUN

Arrangerades av annat förbund inom Försvarsutbildarna. 


Genomförd verksamhet under 2017:

 • Vecka 703 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 703 – Studiebesök på Kustbevakningen – STOCKHOLM*
 • Vecka 705 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 707 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 708 – Instruktörsstöd till Fjärde Sjöstridsflottiljen – HANINGE
 • Vecka 709 – Dokumentkunskap för ambassadpersonal – STOCKHOLM
 • Vecka 710 – Förbundsstämma på Militärhögskolan Karlberg – SOLNA
 • Vecka 713 – Officersbal i Helsingfors – FINLAND*
 • Vecka 714 – Föreläsning: Spionernas hemliga radiotrafik på MHS Karlberg – SOLNA
 • Vecka 714 – Teambuilding och workshop för förbundsstyrelsen – ENKÖPING
 • Vecka 717 – Instruktörsstöd vid Särskild övning förband – HANINGE
 • Vecka 719-720 – Deltagande vid irländsk militärpoliskurs – IRLAND
 • Vecka 720 – Instruktörsstöd vid Särskild övning förband- VÄDDÖ
 • Vecka 720 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning- FALUN
 • Vecka 722 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 723 – Deltagande vid Försvarsutbildarnas riksstämma – FÅRÖ
 • Vecka 723 – Instruktörsstöd till Marinbasen – HANINGE
 • Vecka 726 – Deltagande vid pistolinstruktörsutbildning – REVINGEHED
 • Vecka 728 – Deltagande vid Nijmegenmarschen – HOLLAND*
 • Vecka 732 – Stöd till Ystad International Military Tattoo – YSTAD
 • Vecka 733 – Funktionärsstöd till Rikshemvärnschefens ungdomstävlan – VÄLLINGE
 • Vecka 733-734 – B-styrkeuppdrag vid Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum
 • Vecka 734 – Funktionärsstöd till Hemvärnets patrullfälttävlan – VÄLLINGE
 • Vecka 735 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 740 – Instruktörsstöd till Dalregementsgruppen – FALUN
 • Vecka 743 – Föreläsning: ”20 år i SÄPO:s tjänst” – HÖLLVIKEN*
 • Vecka 744 – Instruktörs- och figurantstöd till militärpolisutbildning – KUNGSÄNGEN
 • Vecka 745 – Stöd med närkampsinstruktörer – HANINGE
 • Vecka 745 – Instruktörsstöd med pistolinstruktörer till GUF – KALLINGE
 • Vecka 746 – Instruktörs- och figurantstöd till militärpolisutbildning – KUNGSÄNGEN
 • Vecka 746 – Instruktörsstöd till Polismyndigheten – STOCKHOLM
 • Vecka 747 – Reservofficersbal – STOCKHOLM*
 • Vecka 748 – Skyddsvaktsinstruktörsutbildning – HANINGE

Arrangerades av annat förbund inom Försvarsutbildarna.


Genomförd verksamhet under 2016:

 • Vecka 603 – Stöd med militärpoliskompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 604 – Föreläsning av generalmajor Berndt Grundevik – STOCKHOLM*
 • Vecka 605 – Stöd med militärpolisiär & polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 607 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 607 – Stöd med närkampsinstruktör – VÄDDÖ
 • Vecka 609 – Kurs i verksamhetssäkerhet – KVARN*
 • Vecka 610 – Förbundsstämma (12 mars) – STOCKHOLM
 • Vecka 610 – Instruktörsstöd vid vapen- och skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 611 – Stöd med närkampsinstruktörer – ENKÖPING
 • Vecka 614 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – SKÖVDE
 • Vecka 614 – Stöd med närkampsinstruktörer – FALUN
 • Vecka 616 – Föredrag om Militärpolisen för Reservofficersförbundet i Skåne – MALMÖ
 • Vecka 616 – Stöd med närkampsinstruktörer – FALUN
 • Vecka 616 – Instruktörsstöd vid ”Särskild övning förband” – HANINGE
 • Vecka 616 – Officersbal i Helsingfors – FINLAND*
 • Vecka 617 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – SKÖVDE
 • Vecka 618 – Instruktörsstöd vid pistol- och skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 619-620 – Deltagande vid internationell militärpoliskurs – IRLAND
 • Vecka 620 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning – NORRTÄLJE
 • Vecka 622 – Kurs i verksamhetssäkerhet – KVARN*
 • Vecka 622 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning -HANINGE
 • Vecka 623 – Föreläsning av och på Försvarets Materielverk – STOCKHOLM
 • Vecka 628 – Instruktörsstöd närkampsutbildning – NORRTÄLJE
 • Vecka 635 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 635 – Närkamp i samband med återträff MPJ/KB 96/97 – KUNGSÄNGEN
 • Vecka 638 – Studiebesök på SnigelDesign AB – FARSTA
 • Vecka 641 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 643 – Instruktörsstöd vid Särskild övning förband – VÄDDÖ
 • Vecka 643 – Instruktörsstöd vid gruppchefskurs – FALUN
 • Vecka 645 – Föreläsning med IB-Agenten Gunnar Ekberg – SOLNA
 • Vecka 645 – Reservofficersbal på Kavallerikasern – STOCKHOLM*
 • Vecka 650 – Föreläsning om informationskrigföring – SOLNA

* Arrangerades av annat förbund inom Försvarsutbildarna.


Genomförd verksamhet under 2015:

 • Vecka 503 – Stöd med militärpoliskompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 504 – ”Avrostning” skyddsvaktsinstruktörer – HANINGE
 • Vecka 505 – Förbundsstämma – STOCKHOLM
 • Vecka 505 – Stöd med militärpolisiär & polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 506 – Försvarsinformationskurs – STOCKHOLM (Kavallerikasern)*
 • Vecka 507 – Instruktörsstöd vid vapenutbildning – HANINGE
 • Vecka 507 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 508 – Studiebesök på Utrikesdepartementet – STOCKHOLM*
 • Vecka 510 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 512 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning – VISBY
 • Vecka 512 – Officersbal – HELSINGFORS*
 • Vecka 513 – Instruktörsstöd vid utbildning i personlig färdighet – FALUN
 • Vecka 513 – Instruktörsstöd vid skyddsvakts- & närkampsutbildning – ENKÖPING
 • Vecka 516 – Instruktörsstöd vid förbandsutbildning – STOCKHOLM
 • Vecka 517 – Föreläsning av Säkerhetspolisen ”Spioneri i Sverige” – STOCKHOLM
 • Vecka 517 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – FALUN
 • Vecka 519 – Instruktörsstöd vid högvaktsträning – HALMSTAD
 • Vecka 521 – Instruktörsstöd vid Military Weekend* – HANINGE
 • Vecka 521 – Instruktörsstöd vid närkampsutbildning – ENKÖPING
 • Vecka 522 – Studiebesök vid Riksdagsförvaltningens Säkerhetsenhet – STOCKHOLM
 • Vecka 522 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – STOCKHOLM
 • Vecka 523 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – STOCKHOLM
 • Vecka 529 – Deltagande vid Nijmegenmarschen – HOLLAND*
 • Vecka 531 – Deltagande vid funktionärskurs – TYLEBÄCK*
 • Vecka 534 – Instruktörsstöd vid vapentjänst – HANINGE
 • Vecka 536 – Figuranttjänst och instruktörsstöd vid ”Grundkurs Militärpolis” – STOCKHOLM
 • Vecka 538 – Instruktörsstöd pistol vid krigsförbandsövning – HANINGE
 • Vecka 538 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 539 – Instruktörsstöd vid närkampsutbildning – GÄVLE
 • Vecka 540 – Föreläsning med IB-agenten Gunnar Ekberg – HELSINGBORG
 • Vecka 542 – Instruktörsstöd vid pistolutbildning – HANINGE
 • Vecka 542 – Deltagande vid Försvarsutbildarnas höstkonferens – ÅNN*
 • Vecka 543 – Stöd med fanbärare vid Sverigeveckan i Stralsund – TYSKLAND
 • Vecka 546 – Instruktörsstöd vid skyddsvakts- och närkampsutbildning – STOCKHOLM
 • Vecka 546 – Reservofficersbal på Livgardets kavallerikasern – STOCKHOLM*
 • Vecka 547 – Figuranttjänst vid militärpolisutbildning – KUNGSÄNGEN
 • Vecka 549 – Föreläsning om ”Terrorismfinansiering” – STOCKHOLM

* Arrangerades av annat förbund inom Försvarsutbildarna.


Genomförd verksamhet under 2014:

– V 407 – Skyddsvaktsutbildning (INTRO) – BERGA
– V 408 – Praktisk examination RK Militärpolis – VÄLLINGE
– V 412 – Taktisk spårning – BERGA
– V 415 – Omförordnande av skyddsvakter – BERGA
– V 417 – Skyddsvaktsutbildning (INTRO) – BERGA
– V 423 – Föreläsning med Stockholmspiketen – STOCKHOLM
– V 423 – Utbildning med Polisen (TKH) – VÄLLINGE
– V 424 – Figuranttjänst vid RKMilitärpolis – KUNGSÄNGEN
– V 424 – Figuranttjänst,  ”Instruktörskurs Halvar” – VÄLLINGE
– V 429 – Deltagande vid 98:e Nijmegenmarschen – HOLLAND
– V 431 – Deltagande vid Funktionärskurs – TYLEBÄCK
– V 434 – Deltagande vid Skyvinstrutb.- TYLEBÄCK
– V 434 – Skyddsvaktsutbildning (INTRO) – BERGA
– V 438 – Figuranttjänst vid insatsövning – STOCKHOLM
– V 444 – Pistolutbildning (block A) för funktionärer – STOCKHOLM
– V 445 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – FALUN
– V 448 – Utbildning riskanalys enligt SäkI – STOCKHOLM
– V 448 – Föredrag hos Reservofficerssällskapet – STOCKHOLM
– V 448 – Omförordnande av skyddsvakter – BERGA
– V 449 – Figuranttjänst vid Polisens utbildning TKH – STOCKHOLM
– V 450 – Figuranttjänst vid RK Militärpolis – KUNGSÄNGEN
– V 450 – Skyddsvaktsinstruktörsutbildning – STOCKHOLM
– V 451 – Föreläsning Piketens förhandlargrupp – STOCKHOLM

Genomförd verksamhet under 2013:

– Föreläsning om agentradiotrafik
– Föreningsstämma
– Repetitionsutbildning LOK-sök
– Föreläsning av Gunnar Ekberg (IB-affären)
– Deltagande vid 97:e Nijmegenmarschen
– Figuranttjänst vid ”Repetitionskurs Militärpolis”
– Pistolutbildning (Block A) * 2
– Skyddsvaktsinstruktörsutbildning
– Workshop (för styrelsen)
– Föredrag taktik för ”Instruktörskurs Halvar”
– Förevisningsskjutning för Högkvarteret
– Skyddsvaktsutbildning (Intro)
– Föreläsning om Nationella Insatsstyrkan (Polisen)
– Repetitionskurs Militärpolis.


Genomförd verksamhet under 2012:

– Repetitionskurs Militärpolis
– Pistolutbildning (Block A)
– Närkamp (Block D)
– Föreningsstämma
– Deltagande vid K 1 Högtidsdag


Genomförd verksamhet under 2011:

– Skarptjänst vid P 7 200-årsjubileum
– Figuranttjänst vid AMF 1
– Marschträning inför Nijmegenmarschen
– Föreläsning om mord
– Föreningsstämma
– Fältskjutning ”Vintergatan”
– Träningsgrupp

Äldre verksamhet…

Comments are closed.