Nyheter 2022

Ordförandens sommarhälsning

Posted by mp_forbundet
on 3 juni, 2022
Kommentarer inaktiverade för Ordförandens sommarhälsning

Medlemmar i Militärpolisförbundet!
Omvärldsläget är osäkrare än på mycket länge. Vikten av Sveriges totalförsvar påtalas i allra högsta grad. Vi är med och bidrar till det, här och nu. Såväl militärt som civilt är vi mer efterfrågade än någonsin förr. Vi löser viktiga uppgifter och det ska vi vara stolta över. För att åskådliggöra detta kan jag delge våren år 2022 i siffror:  


Utbildade civila skyddsvakter: ca 20st
Utbildade militära skyddsvakter: ca 200st 
Totalförsvarsupplysning: 9st 
Instruktörsstöd: 7st 
Stöd till myndighet: 2st 
Antal nya medlemmar: 78st 

Förbundsordförande Henrik Lindén


Med det sagt så går vi på en välförtjänt sommarledighet. Hösten står redan klar, fullproppad med uppdrag som vi ska lösa ut. Stort fokus ligger på militär och civil skyddsvakt. Men vi har även andra viktiga uppdrag att lösa för att fortsatt bidra till Totalförsvaret. 


Jag vill rikta ett särskilt tack till er eldsjälar som ständigt ställer upp och bidrar, utan er hade vi inte kunnat leverera effekt. 


Jag önskar er alla en härlig sommar och med förhoppning om ett bättre omvärldsläge i höst. 

Henrik Lindén
Förbundsordförande

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.