Tidigare ordföranden

Carl Alm Djerf (2014 – 2020)

Carl Alm Djerf var ordförande för Militärpolisförbundet mellan åren 2014 och 2020 då Alm Djerf lämnade över ordförandeposten till Henrik Lindén.

Alm Djerf gjorde sin värnplikt som militärpolis på Livgardets livskvadron 2007-2008. Mellan åren 2009-2012 tjänstgjorde han som militärpolis vid 15 militärpoliskompaniet, bland annat i Afghanistan.

Alm Djerf är utbildad historiker och jurist och arbetar civilt som säkerhetschef och parallellt som reservofficer i Försvarsmakten.

Björn Bexander (2008 – 2014)

Björn Bexander var ordförande för Militärpolisföreningen mellan åren 2008 och 2014 då Bexander lämnade över ordförandeposten till Carl Alm Djerf.

Bexander gjorde sin värnplikt som gruppchef vid Livgardets 4:e skvadron 2002-2003.  Mellan åren 2005-2007 tjänstgjorde han som underbefäl och underofficer på Dragonbataljon vid 4:e skvadron och Livskvadron (MP).

Bexander arbetar civilt som civilekonom och är numera Militärpolisförbundets vice ordförande. Han är även insatsplutonchef inom ramen för 282 Hemvärnsinsatskompaniet (AMF 1).


2007 – 2008 Joachim Brannäs
2001 – 2007 Marin Frimanson
1993 – 2001 Rune Andersson
1993                Erik Jernberg
1983 – 1993 Kurt Boudrie
1980 – 1982 Hans-Lennart Colliander

 

Comments are closed.