Styrelse

styrelsebild

Militärpolisförbundets styrelse

Militärpolisförbundets styrelse består av medlemmar vilka i huvudsak har bakgrund inom Militärpolisen, Polismyndigheten, Beredskapspolisen eller Försvarsmakten i övrigt.

Styrelsemöten under 2020:

  • 20 januari
  • 10 februari
  • 16 mars (Förbundsstämma)
  • 27 april (på MHS Karlberg)
  • 19 maj (Digitalt möte)
  • 30 juni
  • 11 augusti
  • 8 September
  • 6 oktober
  • 3 november

Samtliga sammanträden äger rum i lektionssal Lützen på Kavallerikasern (Lidingövägen 28), kl. 1830.

Comments are closed.