Rekrytering

huvudbild_mp_juridik

Rekrytering

Militärpolisförbundet verkar för att ständigt bedriva en aktiv rekrytering mot Försvarsmakten i allmänhet och Militärpolisen i synnerhet. En mycket stor del av förbundets medlemmar har en befattning inom Försvarsmakten. Antingen genom en anställningsform som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande soldater och officerare, alternativt genom ett hemvärns- eller frivilligavtal.

Riktad rekrytering genomförs kontinuerligt bl.a. mot de stående militärpolisförbanden och mot de svenska polishögskolorna.

Militärpolisförbundet planerar att kunna genomföra en ”Military Weekend” som ska vara inriktad på just militärpolisverksamheten inom Försvarsmakten.

Comments are closed.