Kommande verksamhet

Verksamhet som genomförs under 2017:

OBS! Med reservation för eventuella ändringar! Uppdateras efter hand – senast uppdaterad 2017-11-27

 • Vecka 703 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 703 – Studiebesök på Kustbevakningen – STOCKHOLM*
 • Vecka 705 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 707 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 708 – Instruktörsstöd till Fjärde Sjöstridsflottiljen – HANINGE
 • Vecka 709 – Dokumentkunskap för ambassadpersonal – STOCKHOLM
 • Vecka 710 – Förbundsstämma på Militärhögskolan Karlberg – SOLNA
 • Vecka 713 – Officersbal i Helsingfors – FINLAND*
 • Vecka 714 – Föreläsning: Spionernas hemliga radiotrafik på MHS Karlberg – SOLNA
 • Vecka 714 – Teambuilding och workshop för förbundsstyrelsen – ENKÖPING
 • Vecka 717 – Instruktörsstöd vid Särskild övning förband – HANINGE
 • Vecka 719-720 – Deltagande vid irländsk militärpoliskurs – IRLAND
 • Vecka 720 – Instruktörsstöd vid Särskild övning förband- VÄDDÖ
 • Vecka 720 – Instruktörsstöd vid krigsförbandsövning- FALUN
 • Vecka 722 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 723 – Deltagande vid Försvarsutbildarnas riksstämma – FÅRÖ
 • Vecka 723 – Instruktörsstöd till Marinbasen – HANINGE
 • Vecka 726 – Deltagande vid pistolinstruktörsutbildning – REVINGEHED
 • Vecka 728 – Deltagande vid Nijmegenmarschen – HOLLAND*
 • Vecka 732 – Stöd till Ystad International Military Tattoo – YSTAD
 • Vecka 733 – Funktionärsstöd till Rikshemvärnschefens ungdomstävlan – VÄLLINGE
 • Vecka 733-734 – B-styrkeuppdrag vid Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum
 • Vecka 734 – Funktionärsstöd till Hemvärnets patrullfälttävlan – VÄLLINGE
 • Vecka 735 – Instruktörsstöd vid skyddsvaktsutbildning – HANINGE
 • Vecka 740 – Instruktörsstöd till Dalregementsgruppen – FALUN
 • Vecka 743 – Föreläsning: ”20 år i SÄPO:s tjänst” – HÖLLVIKEN*
 • Vecka 744 – Instruktörs- och figurantstöd till militärpolisutbildning – KUNGSÄNGEN
 • Vecka 745 – Stöd med närkampsinstruktörer – HANINGE
 • Vecka 745 – Instruktörsstöd med pistolinstruktörer till GUF – KALLINGE
 • Vecka 746 – Instruktörs- och figurantstöd till militärpolisutbildning – KUNGSÄNGEN
 • Vecka 746 – Instruktörsstöd till Polismyndigheten – STOCKHOLM
 • Vecka 747 – Reservofficersbal – STOCKHOLM*
 • Vecka 748 – Skyddsvaktsinstruktörsutbildning – HANINGE
 • Vecka 803 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 803 – Reservofficersbal i Norge – OSLO
 • Vecka 805 – Stöd med polisiär kompetens vid ledningsträningsövning – ENKÖPING
 • Vecka 807 – Skyddsvaktsinstruktörsutbildning – HALMSTAD

* Arrangeras av annat förbund inom Försvarsutbildarna. 


kommande_verksamhet_nederbi

Comments are closed.