Nyheter 2019

Civila skyddsvakter

Posted by mp_forbundet
on 5 november, 2019
Kommentarer inaktiverade för Civila skyddsvakter

Försvarsutbildarna är i uppstarten av en civil skyddsvaktsutbildning på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Detta med anledningen av beredskapen inom totalförsvaret ska förbättras. Militärpolisförbundet har fått förfrågan att sondera bland medlemmarna om intresse och kompetens finns för att utbilda civila skyddsvakter. Militärpolisförbundet kommer därefter att genomföra utbildningar av civila skyddsvakter, vilka sedan ska tjänstgöra vid civila skyddsobjekt.

Kompetenserna som vi inventerar är:

  • Utbildad och godkänd instruktör i polisiär konflikthantering (PHS, POLKON)
  • 15 högskolepoäng eller fler i juridik

Har Du en eller flera av dessa kompetenser och viljan att fungera som instruktör, vänligen skicka en intresseanmälan till jonas.lundell@militarpolis.se

Tjänstgöring som instruktör vid utbildningar för civila skyddsvakter ersätts och har samma förmåner som vid ordinarie tjänstgöring som instruktör inom Försvarsutbildarna. Mer information om detta kommer i rekryteringsprocessen.

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.