Nyheter 2019

Föredrag med Stefan Hector (NOA)

Posted by mp_forbundet
on 22 oktober, 2019
Kommentarer inaktiverade för Föredrag med Stefan Hector (NOA)

Ärade medlem, 

Militärpolisförbundet har äran att bjuda in till ett föredrag med Polismästare Stefan Hector, chef för operativa enheten vid Nationella operativa avdelningen (NOA).

NOA:s uppdrag är att inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter.

Stefan kommer att prata om ”Ledning och ledarskap i Polisen vid kris”, ett ämne som dessvärre känns högaktuellt.

Stefan Hector. Foto: Polisen

Nuvarande titel och uppdrag:

  • Polismästare, chef operativa enheten vid Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten sedan 2015-03-01

Tidigare anställningar:

  • 2015 Bitr C Polisområde Stockholm Nord
  • 2010 OP chef Västerorts polismästardistrikt
  • 1997 Operatör/gruppchef/insatsledare/OP Chef Nationella insatsstyrkan
  • 1994 Piketen Stockholm
  • 1990 Polisen Norrmalm

Militärtjänst:

-Kustjägarskolan 1987-1988

När: Tisdagen den 12/11, kl. 18.30 (v. 946)

Vart: Filmsalen, Militärhögskolan Karlberg (Solna). Filmsalen ligger i den östra flygeln. Du kommer att se en roll-up som det står ”Militärpolisförbundet” på.

Anmälan: MHS Karlberg är ett skyddsobjekt. Du måste därför vara svensk medborgare och skicka in ditt namn och personnummer när du anmäler dig. Du måste även vara medlem i ett förbund tillhörande Försvarsutbildarna. Medtag legitimation. Betald medlemsavgift till Militärpolisförbundet för 2019 är ett krav.

Anmälan måste vara inne senast tisdag 5/11 kl. 12.00. Efteranmälningar accepteras ej.

Anmälan skickas till: thomas.porsaeus@militarpolis.se

Välkommen!

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.