Nyheter 2019

Föreläsning med Carolina Angelis

Posted by mp_forbundet
on 11 juni, 2019
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning med Carolina Angelis

Föreläsning med Carolina Angelis

Carolina har under närmare tjugo år verkat inom den svenska militära underrättelsetjänsten samt fem år inom försvarsindustri och har därmed stor erfarenhet av olika metoder för informationsinhämtning och incidentutredningar. Numera driver hon företaget Yobany och stöttar svenska företag, organisationer och myndigheter inom framförallt två områden – informationssäkerhet och personlig säkerhet.

Carolina kommer att hålla ett föredrag om spionage i modern tid; vilka är aktörerna, vilka metoder använder man (teknisk och personbaserad inhämtning) och vilken roll spelar sociala medier i sammanhanget.

Förra året gav Carolina ut romanen ”Tunn is” som har fått ett fint mottagande. Det är den första i en planerad serie spionromaner om den svenska underrättelseofficeren Jackie Philipsson, som precis som bokens författare har en bakgrund inom svensk underrättelseverksamhet.

Carolina kommer att ta med ett antal böcker till försäljning och signering!

Var: Samlingssalen på Militärhögskolan Karlberg. För att komma till Samlingssalen går man in genom det västra valvet och upp för backen. Salen ligger uppe på höger sida. Det kommer att finnas en skylt som det står Militärpolisförbundet utanför.

När: Tisdagen 18/6 klockan 18.30.

Hur: Anmälan senast söndag 16/6 till thomas.porsaeus@militarpolis.se

Eftersom MHS K är ett skyddsobjekt måste du lämna både namn och personnummer till Thomas eftersom dessa skall anmälas i förväg. Observera att ingen efteranmälan accepteras!

Detta gäller enbart för medlemmar som har betalat sin medlemsavgift till Militärpolisförbundet.

Du investerar 200 kronor på bg 5741-1811. Då har Du således betalt in medlemsavgiften för året. OBS! Glöm inte att fylla i namn vid inbetalningen.

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.