Nyheter 2019

2018 års militärpolisstipendiat

Posted by mp_forbundet
on 9 maj, 2019
Kommentarer inaktiverade för 2018 års militärpolisstipendiat

2018 ÅRS MILITÄRPOLISSTIPENDIAT

Kapten David Fagerberg erhöll 2018 års militärpolisstipendium ur Kungl. Livgardet till häst samförvaltning och dess delfond, fd. Kungl. Livregementets Dragoners underofficerskårs enskilda pensionskassa.

Stipendiet utdelas till en officer bland Livgardets dragonofficerare som uppmuntran för ambitioner och framsteg inom militärpolistjänsten. Kapten Fagerberg, som är medlem i Militärpolisförbundet, är reservofficer vid 11. Militärpolisbataljon och tjänstgör till vardags vid Polismyndigheten. Fagerberg tjänstgör regelbundet som lärare vid den internationella militärpoliskursen i Danmark, UNMILPOC.

Stort grattis till ett välförtjänt stipendium!

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.