Nyheter 2018

Föreläsning med ex-operatör

Posted by mp_forbundet
on 16 april, 2018
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning med ex-operatör

Den 9 maj 2018 gästas Militärpolisförbundet av ex-operatören Stefan Dejemyr, idag verksam inom säkerhetsbranschen.

Stefan inledde sin poliskarriär som radiobilspolis, för att efter något år ta steget in i den regionala insatsstyrkan i Stockholm, f.d. Piketen. Där var han i drygt 10 år som operatör, gruppchef och svaromålande insatsledare. Därefter började han på Nationella Insatsstyrkan, NI, inom Polisen – svensk polis yttersta resurs mot extraordinära händelser. De första fem åren på NI var han operatör och gruppchef i styrkans dykgrupp, den enda av sitt slag i landet. Därefter blev han insatsledare och sedermera biträdande enhetschef/operativ chef innan han utnämndes till chef för Polisens bombskyddsenhet.

Parallellt med poliskarriären har Stefan arbetat inom Försvarsmakten som reservofficer med kaptens grad. Han har även haft den stora förmånen att bygga upp den polisiära delen av den myndighetsgemensamma Stödstyrkan, ledd av MSB. I den rollen har Stefan deltagit i ett antal internationella kris- och katastrofinsatser, bland annat i Thailand, Libanon och Egypten.

Idag jobbar han med avancerad säkerhetsrådgivning i det egna företaget Zennium.

Stefan kommer att berätta om sina erfarenheter av risk- och krishantering med praktiska exempel ur sitt omfattande yrkesliv.

Datum: 2018-05-09
Tid: 19:00
Plats: Militärhögskolan Karlberg, Filmsalen.
Krav: Medlemskap i Militärpolisförbundet med betald medlemsavgift för 2018.
Anmälan: Anmälan om deltagande vid föreläsningen görs med namn och personnummer till thomas.porsaeus@militarpolis.se, senast 2018-04-30.

Förbundet bjuder på fika!

Varmt välkomna,

Styrelsen

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.