Nyheter 2018

För rådiga insatser

Posted by mp_forbundet
on 26 mars, 2018
Kommentarer inaktiverade för För rådiga insatser

I år valde Militärpolisförbundet att särskilt uppmärksamma tre medlemmar ur förbundet som till vardags tjänstgör som poliser i Stockholm. Erik, Nils och Mattias tilldelades Militärpolisförbundets silvermedalj för sina insatser den 7 april 2017, då Sverige ånyo utsattes för ett terrorangrepp.

Med risk för sina egna liv ingrep dessa tre poliser, vilka var bland de första poliserna på platsen, genom att springa mot faran för att evakuera skadade ur riskområdet runt den aktuella lastbilen, liksom att utrymma och avspärra platsen.

Lördagen den 17 mars genomfördes årets förbundsstämma, även detta i år tillsammans med andra specialförbund inom Försvarsutbildarna, däribland Criscom, Kavalleri- och Jägarförbundet, Luftvärnsförbundet och Sveriges Reservofficersförbund. Stämman var välbesökt och ägde rum på Militärhögskolan Karlberg.

Ett stort grattis och STORT TACK för er insats!

På bilen ses Mattias, Erik och Nils flankerade av Militärpolisförbundets ordförande, Carl Alm Djerf, och Rikshemvärnschefen, generalmajor Roland Ekenberg.

Foto: Paolo Bruno, KavJ.

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.