Nyheter 2018

Förbundsstämma 2018

Posted by mp_forbundet
on 20 februari, 2018
Kommentarer inaktiverade för Förbundsstämma 2018

Den 17 mars i år genomförs 2018 års förbundsstämma. Likt de senaste två åren kommer stämman att genomföras samordnat med andra förbund ur Försvarsutbildarna. Årets stämma äger, precis som tidigare två år, rum på Militärhögskolan Karlberg i Solna/Stockholm. I år gästas stämmodagen av bland andra försvarsminister Peter Hultqvist och av reservofficeren och försvarspolitikern Allan Widman. Möteshandlingar har skickats till Er via e-post.

Se hållpunkter under dagen i utskickat e-post. Det går bra att välja själv ur ”smörgårdsbordet” vilka aktiviteter Du vill deltaga vid. Vill Du äta lunch så står Militärpolisförbundet för den kostnaden. Eventuellt deltagande vid kvällens middag på Kavallerimässen (Kavallerikasern på Lidingövägen i Stockholm) bekostas av den enskilde (se meny nedan). Militärpolisförbundet står för eftermiddagens fika.

Anmälan görs till john.sigurdsson@militarpolis.se senast 2017-02-25. Ange i anmälan vilka programpunkter som Du ämnar deltaga vid samt om Du avser äta lunch och/eller deltaga vid kvällens middag eller inte.

Foto: Torbjörn F. Gustafsson/Försvarsmakten.

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.