Nyheter 2017

Instruktör skyddsvakt

Posted by mp_forbundet
on 28 september, 2017
Kommentarer inaktiverade för Instruktör skyddsvakt

Militärpolisförbundet kommer, veckoslutet v.748, att genomföra en skyddsvaktsinstruktörskurs på Amfibieregementet, Berga. Utbildningen följer helt och hållet Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrums utbildningspaket och anvisningar. Syftet med kursen är att i första hand säkerställa påfyllnad av Militärpolisförbundets instruktörspool och i andra hand att förse Försvarsmakten generellt med skyddsvaktsinstruktörer.

Efter genomförd och godkänd utbildning kan deltagaren utbilda skyddsvakter inom Försvarsmakten.

”Den som utbildar skyddsvakter inom Försvarsmakten ska vara instruktör som med godkänt resultat har genomgått grundkurs instruktör samt vara skyddsvaktsinstruktör som med godkänt resultat har genomgått särskild instruktörsutbildning för skyddsvakter. Utbildningen av instruktörer kan genomföras lokalt och ska då genomföras av förbandets examinator enligt FMUndSäkC anvisningar i utbildningspaketet. Utbildningstiden är 40 timmar.

Det finns ingen bortre gräns för hur länge instruktörsgodkännandet gäller”*.

 

*Utdrag ur FMUndSäkC utbildningspaket skyddsvakt 2015. 

——————————————————————————————

Förkunskapskrav: 

– Godkänd instruktörsutbildning (IK1, IK Grund motsv).

– Godkänd skyddsvakt

– Av eget förband motsv. bedömas lämplig som instruktör att utbilda skyddsvakter

– Anställning (K-eller T) inom Försvarsmakten, alt. Hv/Friv-avtal.

– Medlemskap i Militärpolisförbundet med betald medlemsavg. för 2017.

——————————————————————————————

Kursdatum: 2017-11-30–12-03 (v 748).

Plats: Amfibieregementet, Berga (HANINGE)

Kurschef: John Sigurdsson, skyddsvaktsexaminator

Kvalitetssäkrare: Ur Utbildningsgrupp Södertörn (Amf 1/UGS).

Ersättning: Dagersättning 72kr/dag (Om du är anställd inom Försvarsmakten – arbetstidsplanera efter dialog med chef).

Möjlighet till övernattning finns. Militärpolisförbundet står för mat under utbildningen. Hemstudier tillkommer.

 

Intresseanmälan skickas till john.sigurdsson@militarpolis.se SENAST 2017-10-06. Anmälan skall innehålla namn, personnummer, förbandstillhörighet samt anställningsform i Försvarsmakten. MAX ANTAL ELEVER: 12st.

Välkommen med Din ansökan!

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.