Nyheter 2017

Spionernas hemliga radiotrafik

Posted by mp_forbundet
on 20 mars, 2017
Kommentarer inaktiverade för Spionernas hemliga radiotrafik

Föreläsaren Christer Olsén är jurist, men började sin yrkesbana som polis. Direkt efter grundutbildningen rekryterades han av SÄPO, där han i 10 år arbetade med analys av agentradiotrafik. Han har tjänstgjort även på FRA.  Christer har gått signalkadettskolan samt en tillfälligt inrättad underrättelsekadettskola i FRA:s regi.

Föreläsningen SPIONERNAS HEMLIGA RADIOTRAFIK beskriver hur spioner/illegalister arbetade och kommunicerade. Under föreläsningen kommer exempel på agentradiotrafik att spelas upp. Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Han är sedan 7 år ordförande i Föreningen Sveriges Öga och Öra vars syfte är att främja forskning och studier rörande underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia under perioden 1900 – 1991. Det är en ideell och opolitisk förening som bildades 2007 av veteraner från underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Med information om föreningen finns på WWW.OGAORA.SE

Vad: Föreläsning om spionernas hemliga radiotrafik
Var: Filmsalen på Karlberg
När: onsdag 5/4 kl. 19.00
Hur: anmälan med personnummer till thomas.porsaeus@militarpolis.se

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.