Nyheter 2022

Vill Du bli civil skyddsvaktsinstruktör?

Posted by mp_forbundet
on 20 september, 2022
Kommentarer inaktiverade för Vill Du bli civil skyddsvaktsinstruktör?

Den 9-11 december i år kommer Militärpolisförbundet att genomföra en utbildning till civil skyddsvaktsinstruktörsutbildning, detta då behovet av instruktörer är stort. Militärpolisförbundet har genom Försvarsutbildarna uppdraget att från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utbilda skyddsvakter för Totalförsvaret.

Antagningskrav för att gå kursen är intyg på minst 15 högskolepoäng i juridik, pedagogisk vana, samt erfarenhet från rättsvårdande myndighet eller erfarenhet från säkerhetsarbete. Målsättningen med kursen är att deltagaren efter genomgången utbildning självständigt skall kunna genomföra skyddsvaktsutbildning i enlighet med FAP 694-1.

Ansök till kursen här: https://www.forsvarsutbildarna.se/…/instruktor-skyddsvakt/

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.