Nyheter 2022

Medaljering av framstående medlem

Posted by mp_forbundet
on 6 september, 2022
Kommentarer inaktiverade för Medaljering av framstående medlem

Denna vecka avdelar Militärpolisförbundet stöd med instruktörer och figuranter till ”Grundkurs Militärpolis”, vilken genomförs vid Försvarsmaktens Militärpolisenhet. I samband med uppdraget medaljerades en av förbundets mest aktiva figuranter, Anna Helgesson. Anna tilldelades Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver. Medaljeringen utfördes av förbundsordföranden Henrik Lindén. Läs motiveringen nedan.

Anna Helgesson med medalj och diplom

Anna tilldelades medaljen efter följande motivering:
”Anna Helgesson, mångårig medlem i Militärpolisförbundet, har under det senaste decenniet flitigt medverkat som figurant vid diverse militärpolisutbildningar. Utbildningarna är planerade och genomförda av Försvarsmaktens Militärpolisenhet, men där Militärpolisförbundet haft det återkommande uppdraget att stödja utbildningen med såväl instruktörer som figuranter. Helgesson anstränger sig till det yttersta för att kunna deltaga på dessa uppdrag, något hon löser genom ett mycket trovärdigt skådespel utefter respektive instruktörs givna önskemål.

Med hopp om ett fortsatt engagemang och som en erkänsla för välförtjänt arbete äskar undertecknad om att Helgesson ska tilldelas Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver.”

Stort grattis till Anna till en välförtjänt medalj!

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.