Nyheter 2022

Föreläsning: Bevakningshunden i rikets tjänst

Posted by mp_forbundet
on 19 juni, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Bevakningshunden i rikets tjänst

Ärade medlem, 
Redan nu marknadsför vi nästa föreläsning som äger rum i augusti. Temat är ”Bevakningshunden – nos, öron och ögon i rikets tjänst”.

Peter Söderberg

Vad? Föreläsning om bevakningshunden och dess roll i totalförsvaret. 
När? Torsdagen den 25 augusti 2022, kl. 18:00.
Vart? Internet. 
Vem? Deltagare ur Militärpolisförbundet med betald medlemsavgift för 2022.

 
Föreläsaren heter Peter Söderberg och är yrkesofficer med majors grad. Peter arbetar just nu på Flygstaben som produktionsledare för Skaraborgs flygflottilj samt Transport & Specialflygsystemen. Stödjer Chefen Flygvapnet som är huvudman för Försvarsmaktens hundtjänst som Flygstabens hundtjänstföreträdare.

Peter har ett förflutet från F6 Karlsborg där han jobbade med samtliga typer av tjänstehundar. Han har arbetat på Försvarets Hundtjänstenhet mellan 1991-2000 (Halmstad och Tullinge) och var med och byggde upp dåvarande hundtjänsten i Försvarsmakten. Han hade förmånen att vara delaktig i utvecklandet hos MP Jägarna, Bas-Säk i Marinen och Närskydd och Flygbasjägarna i Flygvapnet.

Peter har också tjänstgjort för Räddningsverket med minhundtjänst som också lånat ut ¨honom till FN där han utvecklade minhundtjänsten.
Han har också jobbat för Norsk Folkehjelp i Mocambique och utbildat minhundförare som sedemera sändes till Ex-Jugoslavien där han stöttade ICTY/International Crime Tribunal in Former Yugoslavia med att söka minfri väg för förundersökningsteamen. De sökte även efter försåt i
massgravar.

Vidare har Peter även jobbat kommersiellt i Irak som ”program manager” för 6 st bomhundsteam. Han har också jobbat för Nordamerikanska företaget Armor Group som var kontrakterade av US DoD. 2017 tjänstgjortde Peter i Colombia där han stöttade FN med kvalitetssäkring av de minsökande hundar som kom in i landet.

 
Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-08-23. Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.