Nyheter 2022

Föreläsning: Signalskydd och säker kommunikation

Posted by mp_forbundet
on 12 februari, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Signalskydd och säker kommunikation

Ärade medlem, 
Torsdagen den 24 februari bjuder Militärpolisförbundet in till en ny nätbaserad föreläsning, denna gång med temat ”Signalskydd och säker kommunikation i Totalförsvaret – vad är det?”.

Pia Gruvö

Digital föreläsning: torsdag den 24 februari kl 18.00-19.20.

Pia Gruvö, kryptostrateg, från Försvarsmakten/MUST ger oss en inblick och förståelse i ämnet. Ämnet är i detaljer abstrakt för de flesta men Totalförsvaret i Sverige behöver bättre förstå syftet och nödvändigheten för ett säkrare försvar.

Pia Gruvö har lång erfarenhet av chefsuppdrag och strategiska uppdrag med totalförsvarsmyndigheter. Krypto- och IT säkerhet är i ständig förändring med den digitala utvecklingen vilket medför utmaningar för säker kommunikation för de som behöver det.

Pia har fler intressanta uppdrag bla. i PTS styrelse sedan 2017, medlem i ISP:s teknisk. vetenskapliga råd och i Utrikespolitiska samfundet.

Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-02-20. Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

OBS! Om du inte avser nyttja din plats, meddela återbud till nico.stark@militarpolis.se så att reserv kan beredas möjlighet att medverka. OBS!

Varmt välkommen!

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.