Nyheter 2022

Kallelse till förbundsstämma 2022

Posted by mp_forbundet
on 18 januari, 2022
Kommentarer inaktiverade för Kallelse till förbundsstämma 2022

Dagordning samt inkommen motion har skickats till alla medlemmar via e-post.

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.