Nyheter 2021

Ordförandens julhälsning

Posted by mp_forbundet
on 21 december, 2021
Kommentarer inaktiverade för Ordförandens julhälsning

Full fart framåt! Så skulle man kunna sammanfatta Militärpolisförbundets höst och äntligen närmar vi oss en välförtjänt ledighet. Efterfrågan av Militärpolisförbundets kompetenser har mig veterligen aldrig varit så stor och vi levererar.

Militärpolisförbundets ordförande, Henrik Lindén, under tidigare utlandstjänst.

Hösten har minst sagt varit fulltecknad men väldigt rolig och givande. Det har arbetats hårt med såväl instruktörskurs som grundkurs för civil skyddsvakt som genomfördes på Tylebäcks kursgård utanför Halmstad. Nu har vi färdigutbildade civila kurschefer och instruktörer så att vi kan ta ansvaret för att utbilda civila skyddsvakter fullt ut. Den första ”Grundkurs civil skyddsvakt” är även genomförd. Förbundet har stöttat Försvarsmaktens Militärpolisenhet med deras ”Grundkurs Militärpolis” vid Livgardet. En större mängd instruktörsuppdrag har genomförts över delar av landet med fokus på militär skyddsvaktsutbildning, men även stridsutbildning, polisiär kompetens och närkamp. Vi har även haft välbesökta föreläsningar.

Jag är mycket stolt över er medlemmar som ställer upp, fixar och donar med jobb och familj, för att vi inom förbundet ska kunna leverera efterfrågad kompetens och verksamhet.

Kommande år fortsätter vi att hålla fanan högt och stödjer såväl Försvarsmaktens som civila myndigheters utveckling och tillväxt inom totalförsvaret. Med det sagt önskar jag er en härligt jul och ett gott nytt år.

Henrik Lindén
Förbundsordförande Militärpolisförbundet

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.