Nyheter 2021

Evakueringen från Kabul

Posted by mp_forbundet
on 15 november, 2021
Kommentarer inaktiverade för Evakueringen från Kabul

Torsdagen den 2 december bjuder Militärpolisförbundet ånyo in till en digital föreläsning som berör händelserna i Afghanistan i somras. Föreläsningen har rubriken ”Evakueringen från Kabul – en personlig reseberättelse”. 

Christian Wessman vid mission i Kosovo (EULEX)


Föreläsare är Christian Wessman, 45 år gammal från Stockholm med över 20 år som polis. Christian tjänstgör just nu som poliskommissarie och stabschef med ansvar för särskilda händelser vid Polismyndighetens Nationella operativa avdelning (NOA). Christian har internationell erfarenhet från bland annat FN-mission i Liberia och EU-mission i Kosovo (EULEX Kosovo). Christian fick med mycket kort varsel resa till Afghanistan och medverka i UDs evakuering av människor som skulle till Sverige. 

Missa inte denna unika föreläsning som hitintills hållits internt inom Polisen!


När? 2 december 2021, kl. 17:30. Hur? Digital föreläsning över Internet. Anmälan: Anmälan skickas per e-pos till nico.stark@militarpolis.se . Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen. 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 


OBS! Om du inte avser nyttja din plats, meddela återbud till ovan nämnda e-postadress så att reserv kan beredas möjlighet att medverka. OBS!

Varmt välkomna, 
Styrelsen

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.