Nyheter 2021

Föreläsning med Jonas Trolle

Posted by mp_forbundet
on 17 augusti, 2021
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning med Jonas Trolle

Nu är det dags att dra igång höstterminens föreläsningar inom området ”Försvarsupplysning”. Första föreläsningen, som genomförs i digital form, behandlar ämnet våldsbejakande extremism. Föreläsaren är Jonas Trolle.

Jonas Trolle. Foto: David Lagerlöf.


Jonas Trolle är chef för Center mot våldsbejakande extremism sedan 2018. Centret ska förebygga och förhindra uppkomst av våldsbejakande extremism på lokal, regional och nationell nivå. Detta i samverkan med kommuner, myndigheter och andra organisationer nationellt och internationellt, som har relevans inom området.

Jonas har en bakgrund som polis. I över 20 år arbetade han i olika funktioner med början som ordningspolis. Han har därefter varit utredare, polisiär förundersökningsledare, spaningschef och bitr. lokalpolisområdeschef. Han har även varit stabstjänstgörande på Justitiedepartementet under ett år

2014 respektive 2017 utkom Jonas med boken ”Jakten på Kapten Klänning” och tre år senare med romanen ”Bröder.”


När? Torsdagen den 26 augusti 2021, kl. 18:00-19:15.

Vart? Digitalt.

Vem? Medlemmar i Militärpolisförbundet med betald medlemsavgift för 2021.


Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2021-08-24. Efter anmälan erhåller deltagaren ett e-postmeddelande med en inbjudan till den digitala föreläsningen. Detta är en länk som vederbörande måste klicka på och därefter tacka ”JA”.

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.