Nyheter 2020

Ordförandens julhälsning

Posted by mp_forbundet
on 9 december, 2020
Kommentarer inaktiverade för Ordförandens julhälsning

Militärpolisförbundets medlemmar!

Året som gått har minst sagt varit annorlunda, Covid-19 har på något sätt drabbar oss alla. Några av förbundets egna tilltänkta verksamheter har tyvärr fått ställas in pga Covid-19, men våra stödinsatser gentemot Försvarsmakten har fortgått med särskild anpassning efter Covid-19.

Instruktörsstöd i samband med SÖF v. 39 vid Livgardet/Dalregementsgruppen

Styrelsens arbete har fortskridit utan påverkan, detta genom digitala möten, och jag är särskilt stolt över det gedigna arbete som pågår med vårt uppdrag att utbilda civila skyddsvakter.

Ordförande Henrik Lindén under tidigare utlandsuppdrag. 

Då pandemin fortgår får vi ändra inriktning från att ställa in till att ställa om. Kommande verksamhet kommer antingen att digitaliseras eller anpassas efter rådande läge med Covid-19. Vårt stöd gentemot Försvarsmakten kommer att fortgå och jag vet att vårt förbunds kompetenser fortfarande är efterfrågade.

Jag önskar er en god jul och ett gott nytt år. 

Ta hand om varandra. 

Henrik Lindén

Förbundsordförande

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.