Nyheter 2020

Sommarmedaljering

Posted by mp_forbundet
on 17 juni, 2020
Kommentarer inaktiverade för Sommarmedaljering
Medaljörer från vänster; Jonas Lundell, Håkan Adén och Daniel Nyman

Den 17 juni 2020 genomförde Militärpolisförbundet medaljering på en somrig kavallerikasern i Stockholm. En betydelsefull plats med långa militärpolisiära anor. Medaljeringen genomfördes av förbundets ordförande, kapten Henrik Lindén. Närvarade gjorde medlemmar ur förbundsstyrelsen samt Försvarsmaktens Militärpolischef, överstelöjtnant Rikard Bengtsson. Medaljeringen avslutades med ett mingel, givetvis med behöriga avstånd, avsaknad av handslag samt handsprit.

Förre militärpolischefen, överstelöjtnant Håkan Adén tilldelades Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i guld. Överstelöjtnant Adén hade en mycket betydelsefull roll vid övergången från förening till förbund och bildandet av det sistnämnda. Aden har också verkar för ett gott samarbete mellan Försvarsmaktens Militärpolisenhet och Militärpolisförbundet. Håkan Adén är idag chef för Försvarsmaktens Hundtjänstenhet.

Furir Daniel Nyman tilldelades Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver, bland annat för sina föredömliga utbildningsinsatser och arbetet med förbundets utlandsutbyten.

Furir Jonas Lundell tilldelades Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver, bland annat för sina utmärkta insatser med förbundets kommande civila skyddsvaktsutbildningsuppdrag.

Stort grattis till medaljörerna och väl mött framöver ”i terrängen”!

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.