Nyheter 2020

Mats Björkman medaljerad

Posted by mp_forbundet
on 23 april, 2020
Kommentarer inaktiverade för Mats Björkman medaljerad

Tisdagen den 21 april i år tilldelades kapten Mats Björkman Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver. Medaljeringen genomfördes av marinbaschefen, kommendör Håkan Nilsson. Kapten Björkman tjänstgör till vardags som militärpolisföreträdare vid Marinbasen i Karlskrona.

Mats medaljerades utefter nedanstående motivering:

”Kapten Mats Björkman är yrkesofficer vid Marinbasen där han är militärpolisföreträdare. Björkman är mycket driven i sin befattning och är även mycket drivande för utvecklingen av militärpolistjänsten i Sverige. Utöver detta är Björkman en mycket kompetent och effektiv utredare som drivit flertalet förundersökningar till åtal. I södra Sverige har Mats borrat upp goda relationer med Polismyndigheten, vilket kraftfullt underlättat för Militärpolisen att utföra sina tjänsteåtgärder”.

Det är en stor glädje för Militärpolisförbundet att kunna uppmärksamma kapten Björkman för sitt förtjänstfulla arbete inom militärpolistjänsten. Stort grattis!

Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten.

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.