Nyheter 2020

Livlångt medlemskap

Posted by mp_forbundet
on 26 mars, 2020
Kommentarer inaktiverade för Livlångt medlemskap
Till Militärpolisförbundets årsstämma anno 2020 inkom en motion från en av våra medlemmar. Medlemmen önskade att det skulle bli möjligt att kunna betala en summa á 2000 kronor för ett livslångt medlemskap i Militärpolisförbundet. Motionen bifölls av stämman och är nu en realitet!
Det är således möjligt att från och med nu betala in för ett livslångt medlemskap i förbundet och därmed slippa att årligen betala in ordinarie medlemsavgift på 200kr/år. Genom medlemskapet i Militärpolisförbundet blir du även medlem i vår moderorganisation, Försvarsutbildarna.
Oavsett vilken form Du väljer så är det Militärpolisförbundets bankgiro 5741-1811 som gäller. Glöm inte att ange namn vid inbetalningen.

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.