Nyheter 2020

Ny ordförande!

Posted by mp_forbundet
on 17 mars, 2020
Kommentarer inaktiverade för Ny ordförande!

Ordföranden har ordet

Mitt namn är Henrik Lindén och jag blev vid årets förbundsstämma vald till Er ordförande. Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an denna roll med alla dess förpliktelser. Med en erfaren styrelse där det finns färdiga kontaktnät känns det som att förutsättningarna inte kunde varit bättre.

 ​
Förbundets ordförande, Henrik Lindén

Jag själv har en bakgrund som underrättelse- och säkerhetsofficer där jag tjänstgjort vid framförallt 13. Säkerhetsbataljon samt Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, men även Högkvarterets Armétaktiska stab och sedermera Arméstaben. Jag har även en del utlandsuppdrag i bagaget. Numera jobbar jag med säkerhet inom Fortifikationsverket. Jag har varit aktiv medlem i Militärpolisförbundet och tidigare Militärpolisföreningen sedan 2008 med styrelseuppdrag till och från.​

Jag vet att förbundets kompetens är efterfrågad av Försvarsmakten och vi hoppas kunna stödja vid så många tillfällen som möjligt även detta år. ​ Många intressanta föreläsare står till vårt förfogande och vi hoppas kunna nyttja dem så snart som möjligt. ​

Ett av mina fokusområden kommer vara den civila skyddsvaktsutbildningen som Militärpolisförbundet ansvarar för. Vårt uppdrag är att rekrytera samt grund- och befattningsutbilda skyddsvakter till vissa civila myndigheter.​

Vi ska även fortsatt stödja Försvarsmakten med sina militära skyddsvaktsutbildningar och Militärpolisförbundet ska självfallet kunna nyttjas för Försvarsmaktens militärpolistjänst.​

Militärpolisförbundet står, precis som resterande delen av Försvarsmakten och det civila samhället, inför en mycket komplex tid med tanke på Covid-19. Förbundet har anmält sitt stöd till samhället och följer utvecklingen nogsamt.

Med förhoppning om ett mycket givande år för förbundet.​

 

Henrik Lindén​

Förbundsordförande Militärpolisförbundet

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.