Nyheter 2020

INTRESSE: UNMILPOC 2020

Posted by mp_forbundet
on 25 januari, 2020
Kommentarer inaktiverade för INTRESSE: UNMILPOC 2020

INTRESSEANMÄLAN: MILITÄRPOLISFÖRBUNDET SÖKER ELEVER OCH LÄRARE TILL INTERNATIONELL MILITÄRPOLISKURS I DANMARK!


Militärpolisförbundet har fått förfrågan av Försvarsmaktens Militärpolisenhet (FM MPE) om att eventuellt skicka lärare samt elever ur förbundet till årets upplaga av UNMILPOC (United Military Police Course) i Ålborg, Danmark.

Kursen syftar till att erhålla och sprida kunskaper från militärpoliser från olika länder och delar i världen. Detta mynnar ut i att den enskilde militärpolisen ska kunna tjänstgöra som militärpolis i multinationella insatser utomlands, inom såväl NATO som FN-insats. Kursen är tre veckor lång och innehåller lektioner, föreläsningar och övningar. Kursen innehåller också en officiell besöksdag, sociala aktiviteter och en möjlighet att träda in i det beryktade ”Gammel Dansk Society”.

Den första upplagan av UNMILPOC genomfördes 1969 i Köpenhamn men har senare flyttats till Ålborg på Jylland. Kursen har kapacitet att ta totalt 40 elever, vilka delas in på två täter. En soldat- och underofficerstät (NCO) samt en officerstät. Mer information om kursen kan erhållas här: https://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/militaerpolitiet/internationalcourses/Pages/UNMILPOC.aspx

Militärpolisförbundet har tidigare skickat elever till den irländska motsvarigheten, ”Preparation for Overseas Deployment”.

Datum: 20/4—8/5 2020 (3 veckor, v. 017-019). Helgpermission kan förekomma. OBS! För lärare startar det redan v. 016 med förberedelser.

Ersättning: Inriktningen är att elever och lärare anställs via Försvarsmaktens Militärpolisenhet och erhåller lön, traktamente och resor enligt avtal.

För att bli aktuell som elev på kursen krävs följande:

–          Militärpolis-/ och eller polisexamen.

–          Medlemskap i Militärpolisförbundet med betald medlemsavgift för 2020.

–          Genomförd repetitionskurs alt. Tjänstgöring som militärpolis de senaste fem åren.

–          Goda kunskaper i engelska.

För att bli aktuell som lärare/instruktör på kursen krävs följande:

– Militärpolis-/och eller polisexamen

– Medlemskap i Militärpolisförbundet med betald medlemsavgift för 2020.

– Tidigare genomförd utlandstjänst som polis alt. militärpolis.

Intresseanmälan med bifogat CV, foto, e-postadress, telefonnummer och postadress skickas till john.sigurdsson@militarpolis.se senast 2020-02-16.

Efter inkomna intresseanmälningar kommer förbundets styrelse att sätta samman en nomineringskommité som kommer att prioritera kandidaterna för att sedan föreslå dessa till Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Varmt välkommen med Din intresseanmälan!

 

Foto: Mats Nyström/Combat Camera/Försvarsmakten. 

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Comments are closed.