Author Archives mp_forbundet

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Lokalavdelning Syd

Posted by mp_forbundet
on 12 april, 2017
Kommentarer inaktiverade för Lokalavdelning Syd

Militärpolisförbundet expanderar och växer. Ända sedan ombildandet från förening till förbund har strävan varit att verksamheten ska bli mer täckande över hela riket. Nu tar vi ytterligare steg framåt för att ”fylla kostymen” i rollen som rikstäckande specialförbund inom Försvarsutbildarna.

Läs mer här!

 

Continue Reading

Spionernas hemliga radiotrafik

Posted by mp_forbundet
on 20 mars, 2017
Kommentarer inaktiverade för Spionernas hemliga radiotrafik

Föreläsaren Christer Olsén är jurist, men började sin yrkesbana som polis. Direkt efter grundutbildningen rekryterades han av SÄPO, där han i 10 år arbetade med analys av agentradiotrafik. Han har tjänstgjort även på FRA.  Christer har gått signalkadettskolan samt en tillfälligt inrättad underrättelsekadettskola i FRA:s regi.

Föreläsningen SPIONERNAS HEMLIGA RADIOTRAFIK beskriver hur spioner/illegalister arbetade och kommunicerade. Under föreläsningen kommer exempel på agentradiotrafik att spelas upp. Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Han är sedan 7 år ordförande i Föreningen Sveriges Öga och Öra vars syfte är att främja forskning och studier rörande underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia under perioden 1900 – 1991. Det är en ideell och opolitisk förening som bildades 2007 av veteraner från underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Med information om föreningen finns på WWW.OGAORA.SE

Vad: Föreläsning om spionernas hemliga radiotrafik
Var: Filmsalen på Karlberg
När: onsdag 5/4 kl. 19.00
Hur: anmälan med personnummer till thomas.porsaeus@militarpolis.se
Continue Reading

Förbundsstämma 2017

Posted by mp_forbundet
on 26 januari, 2017
Kommentarer inaktiverade för Förbundsstämma 2017

Kallelse till Militärpolisförbundets Ordinarie förbundsstämma 2017
Tid:
Lördagen den 11 mars 2016, kl. 11:30 – 22:00

Plats: MHS K, Karlbergs slott (SOLNA)

Kallade: Samtliga medlemmar i Militärpolisförbundet

Klädsel: Daglig dräkt/kavaj

O.S.A: Senast söndag 12 februari 2017 via mail carl.alm@militarpolis.se
Motioner & handlingar: ESO
Övrig information:

Förbundet bjuder på fika och lunch. Middag till subventionerat pris, 150 kr

Program
11:30 – 12:00 Samling och registrering, Filmsalen
12:00 – 13: 00 Gemensam lunch, Militärrestaurangen
13:00 – 13:30 Välkomna! Utdelning av medaljer, Filmsalen
13:30 – 14:30 Gästtalare: Genmj Karl Engelbrektsson (Chefen för Armén), Samlingssalen
14:30 – 15:00 Gemensam fikarast
15:00 – 16:00 Gästtalare: Magnus Dyberg-EK (MSB) samt Anders Kallin (Ledningsstaben) ”Att återuppväcka totalförsvaret”, Filmsalen
16:00 – 17:00 Förbundsstämma, Plats meddelas senare
18:30 Baren öppnar
18:30 – 19:00 Matsalen öppnar för inköp av drycker till måltiden
19:00 – 22:00 Middag (buffé)

Varmt välkomna!

Carl Alm Djerf
Ordförande

Continue Reading

Föreläsning om informationskrigföring

Posted by mp_forbundet
on 25 november, 2016
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning om informationskrigföring

Militärpolisförbundet bjuder in till föreläsning om informationskrigföring med officeren, författaren och försvarsdebattören David Bergman i nedanstående ämne:

”Informationskrigföring & påverkanskampanjer – Defence against the dark arts”

psyops

Vad: Föreläsning för Militärpolisförbundet

När: Onsdag 14/12 kl. 19.00

Vart: Filmsalen i Smedvalvet på Militärhögskolan Karlberg (Sthlm/Solna)

Anmälan: Till thomas.porsaeus@militarpolis.se senast 12/12

 

Styrelsen

Continue Reading

”De skulle ju ändå dö”

Posted by mp_forbundet
on 19 oktober, 2016
Kommentarer inaktiverade för ”De skulle ju ändå dö”
Återigen gästar Gunnar Ekberg Militärpolisförbundet med sin populära föreläsning ”De ska ju ändå dö” – 10 år i svensk underrättelsetjänst.

Gunnar Ekberg är 71 år, tidigare dykare vid kustartilleriet och agent för den svenska underrättelsetjänsten under kalla kriget. 2009 gav han ut en bok, ”De ska ju ändå dö”, om sina upplevelser.
1964 dök Gunnar på ett förlist sovjetiskt spionartyg i Öresund. Den svenska militära underrättelsetjänstens särskilda avdelning (IB) intresserade sig för fyndet och värvade honom. Han var bara 19 år när han kastas ut i det kalla krigets agentvärld.
Gunnar reste i öst, lurade en Stasiagent, agerade lockbete mot sovjetisk och kinesisk underrättelsetjänst, infiltrerade vänsterrörelser och hittade deras kontakter
med främmande makt. Så småningom lyckades han, i samarbete med Israeliska Mossad, tränga in i själva kärnan av dåtidens mest fruktade terrororganisation PFLP.
Efter omfattande resor i Mellanöstern slutade äventyret i samband med IB-affären 1973, då han tvingades gå under jorden utomlands.
Gunnar Ekberg är en av grundarna av Föreningen Sveriges öga och öra, en organisation som vill främja forskning och studier i underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia”

Datum: 2016-11-10, kl. 19:00 (Vecka 645).

Plats: Militärhögskolan Karlberg, filmsalen i Smedsvalvet.
Krav: Betald medlemsavgift för 2016.
Anmälan: Via e-post till thomas.porsaeus@militarpolis.se med namn och personnummer (för inpassering). Anmälan ska vara inne senast 2016-11-01.
Övrigt: Förbundet bjuder på fika.
Continue Reading