Author Archives mp_forbundet

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Föreläsning: Hot och våld i samhället

Posted by mp_forbundet
on 14 mars, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Hot och våld i samhället

Ärade medlem, 
Den planerade föreläsningen den 24/3 med temat ”Evakueringen från Kabul” utgår och kommer att genomföras vid senare tillfälle. Istället kommer Mikael Klots Rubin att på begäran från förbundets medlemmar att föreläsa om ”Hot och våld i samhället – hur berör det totalförsvaret?”. Även denna föreläsning ges i digital form. 

Vad? Föreläsning, ”Hot och våld i samhället, hur berör det Totalförsvaret?” När? Torsdagen den 24 mars 2022 · kl. 18:00–19:10
Plats? Internet


Mikael Klots Rubin började arbeta på 2Secure oktober 2020. Innan dess var han medicinskt ansvarig i Hammarby Fotboll under 13 år. Mikael startade polishögskolan 1988 och började 1990 jobba i Stockholm som ordningspolis innan han 1993 började på Nationella Insatsstyrkan (NI). 

På NI jobbade Mikael som operatör med en sekundär uppgift som insatssjukvårdare. När Mikael 2001 slutade på NI så var han ställföreträdande gruppchef och hade varit ansvarig för bland annat en grundutbildning av nya operatörer, varit projektledare för Insatsoverall M96, kringutrustning till NI:s radiosystem samt NI:s  NRBC-skyddsutrustning (Nuclear, Radiological, Biological and Chemical environment) och hade utbildats till Förhandlare i krissituation inom Svensk Polis första kurs i Sverige, genomförd av FBI.

På 2Secure arbetar Mikael som säkerhetskonsult – och framför allt med kundkontakter, incidenthantering, riskanalyser, utbildning samt krishantering och krisstöd.


Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-03-22

Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

Continue Reading

Föreläsning: Återupprättande av I 21

Posted by mp_forbundet
on 14 mars, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Återupprättande av I 21

Ärade medlem, 
En ny digital föreläsning äger rum den 7 april 2022. Föreläsare är chefen för nyetablerade Västernorrlands regemente, I 22, överste Jonas Karlsson.

Digital föreläsning torsdag den 7 april kl. 18.00.  

Ämne: Ett regementes nyöppnande I21 utmaningar och möjligheter.  

Jonas Karlsson är nytillträdd chef för Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår år 2022. Han är en erfaren officer med allt ifrån militärstrategisk ledning och rådgivning, stabsarbete samt personalledning och utbildningsfrågor på bland annat Hemvärnets stridsskola, Försvarshögskolan och från ISAF-mission. Jonas har haft uppdrag i flera år hos Försvarsministern som adjutant.

Jonas är målinriktad, strukturerad och han trivs med vildmarkslivet på sin fritid. Han är grundutbildad som jägarsoldat i sin värnplikt och eftersträvar balans i yrkes och privatlivet. Han är från Småland och som de flesta därifrån en ödmjuk och social person vilket märks bl.a i att Jonas är mån om sin personals välmående för att möjliggöra bästa prestation.

Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-04-05. Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

Continue Reading

Föreläsning: Kustbevakningen & Totalförsvaret

Posted by mp_forbundet
on 21 februari, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Kustbevakningen & Totalförsvaret

Ärade medlem, 
Nästa föreläsning, som äger rum den 10 mars, berör myndigheten Kustbevakningen under rubriken ”Kustbevakningen och Totalförsvaret”. Även denna föreläsning genomförs i digital form över Internet. 

Digital föreläsning 10 mars kl. 18.00-19.15: Kustbevakningens uppdrag och Totalförsvaret. 

Tony är en erfaren chef med en bred kompetens från röjdykartjänst i Flottan till tjänsteman hos Kustbevakningen från 1990. Han har haft flera chefsuppdrag och idag stationschef på myndigheten i Gävle. Dessutom har Tony stor internationell erfarenhet på det marina området tex. piratjakt vid Afrikas horn.

Välkomna på en givande föreläsning med den gladlynta myndighetspersonen!

Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-03-07. Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

Continue Reading

Föreläsning: Signalskydd och säker kommunikation

Posted by mp_forbundet
on 12 februari, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Signalskydd och säker kommunikation

Ärade medlem, 
Torsdagen den 24 februari bjuder Militärpolisförbundet in till en ny nätbaserad föreläsning, denna gång med temat ”Signalskydd och säker kommunikation i Totalförsvaret – vad är det?”.

Pia Gruvö

Digital föreläsning: torsdag den 24 februari kl 18.00-19.20.

Pia Gruvö, kryptostrateg, från Försvarsmakten/MUST ger oss en inblick och förståelse i ämnet. Ämnet är i detaljer abstrakt för de flesta men Totalförsvaret i Sverige behöver bättre förstå syftet och nödvändigheten för ett säkrare försvar.

Pia Gruvö har lång erfarenhet av chefsuppdrag och strategiska uppdrag med totalförsvarsmyndigheter. Krypto- och IT säkerhet är i ständig förändring med den digitala utvecklingen vilket medför utmaningar för säker kommunikation för de som behöver det.

Pia har fler intressanta uppdrag bla. i PTS styrelse sedan 2017, medlem i ISP:s teknisk. vetenskapliga råd och i Utrikespolitiska samfundet.

Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-02-20. Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

OBS! Om du inte avser nyttja din plats, meddela återbud till nico.stark@militarpolis.se så att reserv kan beredas möjlighet att medverka. OBS!

Varmt välkommen!

Continue Reading

Föreläsning med Jonas Trolle – Repris

Posted by mp_forbundet
on 15 januari, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning med Jonas Trolle – Repris

Efter många önskningar finns nu ett nytt tillfälle att lyssna till Jonas Trolle. Höstens föreläsning med Trolle var mycket populär, varefter vi fått till ytterligare ett tillfälle. Ämnet är våldsbejakande extremism.

Jonas Trolle. Foto: David Lagerlöf.


Jonas Trolle är chef för Center mot våldsbejakande extremism sedan 2018. Centret ska förebygga och förhindra uppkomst av våldsbejakande extremism på lokal, regional och nationell nivå. Detta i samverkan med kommuner, myndigheter och andra organisationer nationellt och internationellt, som har relevans inom området.

Jonas har en bakgrund som polis. I över 20 år arbetade han i olika funktioner med början som ordningspolis. Han har därefter varit utredare, polisiär förundersökningsledare, spaningschef och bitr. lokalpolisområdeschef. Han har även varit stabstjänstgörande på Justitiedepartementet under ett år

2014 respektive 2017 utkom Jonas med boken ”Jakten på Kapten Klänning” och tre år senare med romanen ”Bröder.”


När? Torsdagen den 27 januari 2022, kl. 18:00-19:15.

Vart? Digitalt.

Vem? Medlemmar i Militärpolisförbundet.


Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-01-25. Efter anmälan erhåller deltagaren ett e-postmeddelande med en inbjudan till den digitala föreläsningen. Detta är en länk som vederbörande måste klicka på och därefter tacka ”JA”.

Continue Reading

Sjöräddningen och Totalförsvaret

Posted by mp_forbundet
on 11 januari, 2022
Kommentarer inaktiverade för Sjöräddningen och Totalförsvaret

Ärade medlem, 
God fortsättning! Årets verksamhet inleds med en föreläsning med rubriken ”Sjöräddningen och Totalförsvaret”. Föreläsare är Jens Sönnergaard, skeppare och fd. kapten vid Berga Örlogsskolor. Läs mer nedan. 

Jens Sönnergaard


När? Torsdagen den 17 februari, kl. 18.00-19.15. 
Vart? Digital föreläsning via Internet. 
Moderator är Nico Stark ur Militärpolisförbundet. 
Anmälan skickas per e-post till nico.stark@militarpolis.se senast 15 februari. 
Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen. 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 


OBS! Om du inte avser nyttja din plats, meddela återbud till ovan nämnda e-postadress så att reserv kan beredas möjlighet att medverka. OBS!


Information om föreläsaren och föreläsningen: 

Jens Sönnergaard är uppvuxen i Stockholms skärgård med Runmarö som bas. Jens har tjänstgjort 15 år som officer på Berga Örlogsskolor, otaliga timmar på yachter i medelhavet och många timmar på Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS). Detta har lärt honom mycket om havet och dess möjligheter.

SSRS har gett Jens möjligheten att ge tillbaks till alla som vistas till sjöss. De 13 år han tillbringat på Sjöräddningssällskapet har gett honom upplevelser utöver det vanliga.

Häng med en kväll så berättar Jens för er vad SSRS står för och han delar med sig av sin kunskap och berättar om ett och annat lärorikt uppdrag.


Varmt välkommen!

Continue Reading

Ordförandens julhälsning

Posted by mp_forbundet
on 21 december, 2021
Kommentarer inaktiverade för Ordförandens julhälsning

Full fart framåt! Så skulle man kunna sammanfatta Militärpolisförbundets höst och äntligen närmar vi oss en välförtjänt ledighet. Efterfrågan av Militärpolisförbundets kompetenser har mig veterligen aldrig varit så stor och vi levererar.

Militärpolisförbundets ordförande, Henrik Lindén, under tidigare utlandstjänst.

Hösten har minst sagt varit fulltecknad men väldigt rolig och givande. Det har arbetats hårt med såväl instruktörskurs som grundkurs för civil skyddsvakt som genomfördes på Tylebäcks kursgård utanför Halmstad. Nu har vi färdigutbildade civila kurschefer och instruktörer så att vi kan ta ansvaret för att utbilda civila skyddsvakter fullt ut. Den första ”Grundkurs civil skyddsvakt” är även genomförd. Förbundet har stöttat Försvarsmaktens Militärpolisenhet med deras ”Grundkurs Militärpolis” vid Livgardet. En större mängd instruktörsuppdrag har genomförts över delar av landet med fokus på militär skyddsvaktsutbildning, men även stridsutbildning, polisiär kompetens och närkamp. Vi har även haft välbesökta föreläsningar.

Jag är mycket stolt över er medlemmar som ställer upp, fixar och donar med jobb och familj, för att vi inom förbundet ska kunna leverera efterfrågad kompetens och verksamhet.

Kommande år fortsätter vi att hålla fanan högt och stödjer såväl Försvarsmaktens som civila myndigheters utveckling och tillväxt inom totalförsvaret. Med det sagt önskar jag er en härligt jul och ett gott nytt år.

Henrik Lindén
Förbundsordförande Militärpolisförbundet

Continue Reading

Evakueringen från Kabul

Posted by mp_forbundet
on 15 november, 2021
Kommentarer inaktiverade för Evakueringen från Kabul

Torsdagen den 2 december bjuder Militärpolisförbundet ånyo in till en digital föreläsning som berör händelserna i Afghanistan i somras. Föreläsningen har rubriken ”Evakueringen från Kabul – en personlig reseberättelse”. 

Christian Wessman vid mission i Kosovo (EULEX)


Föreläsare är Christian Wessman, 45 år gammal från Stockholm med över 20 år som polis. Christian tjänstgör just nu som poliskommissarie och stabschef med ansvar för särskilda händelser vid Polismyndighetens Nationella operativa avdelning (NOA). Christian har internationell erfarenhet från bland annat FN-mission i Liberia och EU-mission i Kosovo (EULEX Kosovo). Christian fick med mycket kort varsel resa till Afghanistan och medverka i UDs evakuering av människor som skulle till Sverige. 

Missa inte denna unika föreläsning som hitintills hållits internt inom Polisen!


När? 2 december 2021, kl. 17:30. Hur? Digital föreläsning över Internet. Anmälan: Anmälan skickas per e-pos till nico.stark@militarpolis.se . Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen. 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 


OBS! Om du inte avser nyttja din plats, meddela återbud till ovan nämnda e-postadress så att reserv kan beredas möjlighet att medverka. OBS!

Varmt välkomna, 
Styrelsen

Continue Reading

Sommarhälsning

Posted by mp_forbundet
on 13 juni, 2021
Kommentarer inaktiverade för Sommarhälsning

Medlemmar i Militärpolisförbundet!

Sedan sist har det hänt en hel del. Arbetet med att ställa om istället för att ställa in har gått över förväntan. Förbundet har levererat ett flertal uppskattade digitala föreläsningar och arbetet med ett av våra fokusområden just nu, att utbilda civila skyddsvakter, går med rask takt framåt.

Det är i dagsläget ett flertal myndigheter som står på tur för att få vårat stöd och allteftersom restriktionerna avtar så kan vi leverera mer effekt.

Styrelsens arbete har präglats av en mängd digitala möten med olika arbetsgrupper och vi har utöver vår egen förbundsstämma gjort vår röst hörd på Försvarsutbildarnas riksstämma.

Med förhoppning om en intensiv utbildningshöst så önskar jag er en härlig sommar.

Henrik Lindén

Förbundsordförande

Continue Reading