Author Archives mp_forbundet

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Instruktör skyddsvakt

Posted by mp_forbundet
on 28 september, 2017
Kommentarer inaktiverade för Instruktör skyddsvakt

Militärpolisförbundet kommer, veckoslutet v.748, att genomföra en skyddsvaktsinstruktörskurs på Amfibieregementet, Berga. Utbildningen följer helt och hållet Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrums utbildningspaket och anvisningar. Syftet med kursen är att i första hand säkerställa påfyllnad av Militärpolisförbundets instruktörspool och i andra hand att förse Försvarsmakten generellt med skyddsvaktsinstruktörer.

Efter genomförd och godkänd utbildning kan deltagaren utbilda skyddsvakter inom Försvarsmakten.

”Den som utbildar skyddsvakter inom Försvarsmakten ska vara instruktör som med godkänt resultat har genomgått grundkurs instruktör samt vara skyddsvaktsinstruktör som med godkänt resultat har genomgått särskild instruktörsutbildning för skyddsvakter. Utbildningen av instruktörer kan genomföras lokalt och ska då genomföras av förbandets examinator enligt FMUndSäkC anvisningar i utbildningspaketet. Utbildningstiden är 40 timmar.

Det finns ingen bortre gräns för hur länge instruktörsgodkännandet gäller”*.

 

*Utdrag ur FMUndSäkC utbildningspaket skyddsvakt 2015. 

——————————————————————————————

Förkunskapskrav: 

– Godkänd instruktörsutbildning (IK1, IK Grund motsv).

– Godkänd skyddsvakt

– Av eget förband motsv. bedömas lämplig som instruktör att utbilda skyddsvakter

– Anställning (K-eller T) inom Försvarsmakten, alt. Hv/Friv-avtal.

– Medlemskap i Militärpolisförbundet med betald medlemsavg. för 2017.

——————————————————————————————

Kursdatum: 2017-11-30–12-03 (v 748).

Plats: Amfibieregementet, Berga (HANINGE)

Kurschef: John Sigurdsson, skyddsvaktsexaminator

Kvalitetssäkrare: Ur Utbildningsgrupp Södertörn (Amf 1/UGS).

Ersättning: Dagersättning 72kr/dag (Om du är anställd inom Försvarsmakten – arbetstidsplanera efter dialog med chef).

Möjlighet till övernattning finns. Militärpolisförbundet står för mat under utbildningen. Hemstudier tillkommer.

 

Intresseanmälan skickas till john.sigurdsson@militarpolis.se SENAST 2017-10-06. Anmälan skall innehålla namn, personnummer, förbandstillhörighet samt anställningsform i Försvarsmakten. MAX ANTAL ELEVER: 12st.

Välkommen med Din ansökan!

Continue Reading

Sommarhälsning!

Posted by mp_forbundet
on 16 augusti, 2017
Kommentarer inaktiverade för Sommarhälsning!
Sommaren lider mot sitt slut och hösten närmar sig med stormsteg. Blandade känslor såklart. Även om Militärpolisförbundets verksamhet under sommaren gått på halvfart har viss verksamhet genomförts. Värt att nämna är två väl genomförda skyddsvaktsutbildningar i början av juni då nya hemvärnssoldater vid Amfibieregementet skulle utbildas i närkamp och skyddsvakt. Totalt deltog förbundet med åtta instruktörer i såväl närkamp, vapen-, som skyddsvaktstjänst.
Närkamps vid skyddsvaktsutbildning av nya hemvärnssoldater på AMF 1. Instruktör ur förbundet. 

Pistolinstruktörsutbildning

Veckan efter midsommar skickade Militärpolisförbundet tre elever till Försvarsutbildarnas pistolinstruktörskurs på Revingehed i Skåne. Dessa tre blev efter en högkvalitativ utbildning godkända att verka som pistolinstruktörer inom Försvarsmakten. En av dem kommer att vara aktiv i vår kommande region i Syd. Stort grattis och bra jobbat! Vi ser fram emot att kunna nyttja Er inom ramen för vår verksamhet.
Nyutexaminerade pistolinstruktörer ur Militärpolisförbundet​
Förbundet har representerats vid Försvarsutbildarnas riksstämma på Fårö och enskilda medlemmar har genomfört årets 16-mila-marsch i Nijmegen. En riktig prestation i ett riktigt varmt Holland. Medaljen är väl värd!

Följeofficerare vid Ystad International Military Tattoo

I början av augusti avdelade förbundet åtta förbindelse-/ följeofficerare till Ystad International Military Tattoo. Dessa officerare, vilka alla är medlemmar i Militärpolisförbundet, utgjorde länken mellan de deltagande banden, Försvarsmakten och tattoo-organisationen. Tattooet har i diverse nyhetsmedier tillskrivits succé. De deltagande banden var US Air Force Europe Band, Norska Gardesveteranernas Drillkontingent, Zürich City Police Band, Top Secret Drum Corps från Schweiz, Royal Air Force Pipes & Drums Scotland samt hemvärnsmusikkårerna ifrån Ystad och Östergötland. Som gästartist deltog självaste Ola Salo.
Följeofficerare ur förbundet samlade efter sista föreställningen i Ystad​.

Kommande verksamhet

Hösten kommer nu att inledas med att tre medlemmar ur förbundet kommer att marknadsföra Militärpolisen vid Rikshemvärnschefens ungdomstävling på Hemvärnets stridsskola. Militärpolisförbundet kommer att ansvara för en av stationerna under fälttävlan.
Under hösten kommer en skyddsvaktsinstrukörskurs att genomföras i Stockholmsområdet. Inriktningen är senhösten. Håll utkik efter detta på hemsidan! I övrigt planeras en rad intressanta föreläsningar, bland annat med Jonas Trolle, den polis som ledde spaningen och utredningen mot ”Kapten klänning”. Givetvis fortgår våra instruktörsuppdrag mot Försvarsmaktens insatsförband i oförminskad styrka!
 
Vi ses ute i verksamheten!
 

Carl Alm Djerf

Ordförande
Continue Reading

Lokalavdelning Syd

Posted by mp_forbundet
on 12 april, 2017
Kommentarer inaktiverade för Lokalavdelning Syd

Militärpolisförbundet expanderar och växer. Ända sedan ombildandet från förening till förbund har strävan varit att verksamheten ska bli mer täckande över hela riket. Nu tar vi ytterligare steg framåt för att ”fylla kostymen” i rollen som rikstäckande specialförbund inom Försvarsutbildarna.

Läs mer här!

 

Continue Reading

Spionernas hemliga radiotrafik

Posted by mp_forbundet
on 20 mars, 2017
Kommentarer inaktiverade för Spionernas hemliga radiotrafik

Föreläsaren Christer Olsén är jurist, men började sin yrkesbana som polis. Direkt efter grundutbildningen rekryterades han av SÄPO, där han i 10 år arbetade med analys av agentradiotrafik. Han har tjänstgjort även på FRA.  Christer har gått signalkadettskolan samt en tillfälligt inrättad underrättelsekadettskola i FRA:s regi.

Föreläsningen SPIONERNAS HEMLIGA RADIOTRAFIK beskriver hur spioner/illegalister arbetade och kommunicerade. Under föreläsningen kommer exempel på agentradiotrafik att spelas upp. Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Han är sedan 7 år ordförande i Föreningen Sveriges Öga och Öra vars syfte är att främja forskning och studier rörande underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia under perioden 1900 – 1991. Det är en ideell och opolitisk förening som bildades 2007 av veteraner från underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Med information om föreningen finns på WWW.OGAORA.SE

Vad: Föreläsning om spionernas hemliga radiotrafik
Var: Filmsalen på Karlberg
När: onsdag 5/4 kl. 19.00
Hur: anmälan med personnummer till thomas.porsaeus@militarpolis.se
Continue Reading

Förbundsstämma 2017

Posted by mp_forbundet
on 26 januari, 2017
Kommentarer inaktiverade för Förbundsstämma 2017

Kallelse till Militärpolisförbundets Ordinarie förbundsstämma 2017
Tid:
Lördagen den 11 mars 2016, kl. 11:30 – 22:00

Plats: MHS K, Karlbergs slott (SOLNA)

Kallade: Samtliga medlemmar i Militärpolisförbundet

Klädsel: Daglig dräkt/kavaj

O.S.A: Senast söndag 12 februari 2017 via mail carl.alm@militarpolis.se
Motioner & handlingar: ESO
Övrig information:

Förbundet bjuder på fika och lunch. Middag till subventionerat pris, 150 kr

Program
11:30 – 12:00 Samling och registrering, Filmsalen
12:00 – 13: 00 Gemensam lunch, Militärrestaurangen
13:00 – 13:30 Välkomna! Utdelning av medaljer, Filmsalen
13:30 – 14:30 Gästtalare: Genmj Karl Engelbrektsson (Chefen för Armén), Samlingssalen
14:30 – 15:00 Gemensam fikarast
15:00 – 16:00 Gästtalare: Magnus Dyberg-EK (MSB) samt Anders Kallin (Ledningsstaben) ”Att återuppväcka totalförsvaret”, Filmsalen
16:00 – 17:00 Förbundsstämma, Plats meddelas senare
18:30 Baren öppnar
18:30 – 19:00 Matsalen öppnar för inköp av drycker till måltiden
19:00 – 22:00 Middag (buffé)

Varmt välkomna!

Carl Alm Djerf
Ordförande

Continue Reading

Föreläsning om informationskrigföring

Posted by mp_forbundet
on 25 november, 2016
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning om informationskrigföring

Militärpolisförbundet bjuder in till föreläsning om informationskrigföring med officeren, författaren och försvarsdebattören David Bergman i nedanstående ämne:

”Informationskrigföring & påverkanskampanjer – Defence against the dark arts”

psyops

Vad: Föreläsning för Militärpolisförbundet

När: Onsdag 14/12 kl. 19.00

Vart: Filmsalen i Smedvalvet på Militärhögskolan Karlberg (Sthlm/Solna)

Anmälan: Till thomas.porsaeus@militarpolis.se senast 12/12

 

Styrelsen

Continue Reading

”De skulle ju ändå dö”

Posted by mp_forbundet
on 19 oktober, 2016
Kommentarer inaktiverade för ”De skulle ju ändå dö”
Återigen gästar Gunnar Ekberg Militärpolisförbundet med sin populära föreläsning ”De ska ju ändå dö” – 10 år i svensk underrättelsetjänst.

Gunnar Ekberg är 71 år, tidigare dykare vid kustartilleriet och agent för den svenska underrättelsetjänsten under kalla kriget. 2009 gav han ut en bok, ”De ska ju ändå dö”, om sina upplevelser.
1964 dök Gunnar på ett förlist sovjetiskt spionartyg i Öresund. Den svenska militära underrättelsetjänstens särskilda avdelning (IB) intresserade sig för fyndet och värvade honom. Han var bara 19 år när han kastas ut i det kalla krigets agentvärld.
Gunnar reste i öst, lurade en Stasiagent, agerade lockbete mot sovjetisk och kinesisk underrättelsetjänst, infiltrerade vänsterrörelser och hittade deras kontakter
med främmande makt. Så småningom lyckades han, i samarbete med Israeliska Mossad, tränga in i själva kärnan av dåtidens mest fruktade terrororganisation PFLP.
Efter omfattande resor i Mellanöstern slutade äventyret i samband med IB-affären 1973, då han tvingades gå under jorden utomlands.
Gunnar Ekberg är en av grundarna av Föreningen Sveriges öga och öra, en organisation som vill främja forskning och studier i underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia”

Datum: 2016-11-10, kl. 19:00 (Vecka 645).

Plats: Militärhögskolan Karlberg, filmsalen i Smedsvalvet.
Krav: Betald medlemsavgift för 2016.
Anmälan: Via e-post till thomas.porsaeus@militarpolis.se med namn och personnummer (för inpassering). Anmälan ska vara inne senast 2016-11-01.
Övrigt: Förbundet bjuder på fika.
Continue Reading