Author Archives mp_forbundet

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Föreläsning om informationskrigföring

Posted by mp_forbundet
on 25 november, 2016
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning om informationskrigföring

Militärpolisförbundet bjuder in till föreläsning om informationskrigföring med officeren, författaren och försvarsdebattören David Bergman i nedanstående ämne:

”Informationskrigföring & påverkanskampanjer – Defence against the dark arts”

psyops

Vad: Föreläsning för Militärpolisförbundet

När: Onsdag 14/12 kl. 19.00

Vart: Filmsalen i Smedvalvet på Militärhögskolan Karlberg (Sthlm/Solna)

Anmälan: Till thomas.porsaeus@militarpolis.se senast 12/12

 

Styrelsen

Continue Reading

”De skulle ju ändå dö”

Posted by mp_forbundet
on 19 oktober, 2016
Kommentarer inaktiverade för ”De skulle ju ändå dö”
Återigen gästar Gunnar Ekberg Militärpolisförbundet med sin populära föreläsning ”De ska ju ändå dö” – 10 år i svensk underrättelsetjänst.

Gunnar Ekberg är 71 år, tidigare dykare vid kustartilleriet och agent för den svenska underrättelsetjänsten under kalla kriget. 2009 gav han ut en bok, ”De ska ju ändå dö”, om sina upplevelser.
1964 dök Gunnar på ett förlist sovjetiskt spionartyg i Öresund. Den svenska militära underrättelsetjänstens särskilda avdelning (IB) intresserade sig för fyndet och värvade honom. Han var bara 19 år när han kastas ut i det kalla krigets agentvärld.
Gunnar reste i öst, lurade en Stasiagent, agerade lockbete mot sovjetisk och kinesisk underrättelsetjänst, infiltrerade vänsterrörelser och hittade deras kontakter
med främmande makt. Så småningom lyckades han, i samarbete med Israeliska Mossad, tränga in i själva kärnan av dåtidens mest fruktade terrororganisation PFLP.
Efter omfattande resor i Mellanöstern slutade äventyret i samband med IB-affären 1973, då han tvingades gå under jorden utomlands.
Gunnar Ekberg är en av grundarna av Föreningen Sveriges öga och öra, en organisation som vill främja forskning och studier i underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia”

Datum: 2016-11-10, kl. 19:00 (Vecka 645).

Plats: Militärhögskolan Karlberg, filmsalen i Smedsvalvet.
Krav: Betald medlemsavgift för 2016.
Anmälan: Via e-post till thomas.porsaeus@militarpolis.se med namn och personnummer (för inpassering). Anmälan ska vara inne senast 2016-11-01.
Övrigt: Förbundet bjuder på fika.
Continue Reading