Author Archives mp_forbundet

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Föreläsning: Bevakningshunden i rikets tjänst

Posted by mp_forbundet
on 19 juni, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Bevakningshunden i rikets tjänst

Ärade medlem, 
Redan nu marknadsför vi nästa föreläsning som äger rum i augusti. Temat är ”Bevakningshunden – nos, öron och ögon i rikets tjänst”.

Jöran Wikhblad

Vad? Föreläsning om bevakningshunden och dess roll i totalförsvaret. 
När? Torsdagen den 25 augusti 2022, kl. 18:00.
Vart? Internet. 
Vem? Deltagare ur Militärpolisförbundet med betald medlemsavgift för 2022.

 
Föreläsaren heter Jöran Wikhblad och har en bakgrund som yrkesofficer vid Flygvapnet (F 6, Karlsborg) och har där bland annat tjänstgjort inom mark- och säkerhetsförbanden. Jöran är specialist inom hundtjänsten och har arbetat med alla förekommande tjänstehundstyper inom Försvarsmakten. Jöran, som är kapten till graden, slutade som yrkesofficer i Försvarsmakten 2012 efter 30 (!) års tjänst och arbetar numera som produktionsledare inom Svenska Brukshundsklubben (SBK).

 
Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-08-23. Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

Continue Reading

Ordförandens sommarhälsning

Posted by mp_forbundet
on 3 juni, 2022
Kommentarer inaktiverade för Ordförandens sommarhälsning

Medlemmar i Militärpolisförbundet!
Omvärldsläget är osäkrare än på mycket länge. Vikten av Sveriges totalförsvar påtalas i allra högsta grad. Vi är med och bidrar till det, här och nu. Såväl militärt som civilt är vi mer efterfrågade än någonsin förr. Vi löser viktiga uppgifter och det ska vi vara stolta över. För att åskådliggöra detta kan jag delge våren år 2022 i siffror:  


Utbildade civila skyddsvakter: ca 20st
Utbildade militära skyddsvakter: ca 200st 
Totalförsvarsupplysning: 9st 
Instruktörsstöd: 7st 
Stöd till myndighet: 2st 
Antal nya medlemmar: 78st 

Förbundsordförande Henrik Lindén


Med det sagt så går vi på en välförtjänt sommarledighet. Hösten står redan klar, fullproppad med uppdrag som vi ska lösa ut. Stort fokus ligger på militär och civil skyddsvakt. Men vi har även andra viktiga uppdrag att lösa för att fortsatt bidra till Totalförsvaret. 


Jag vill rikta ett särskilt tack till er eldsjälar som ständigt ställer upp och bidrar, utan er hade vi inte kunnat leverera effekt. 


Jag önskar er alla en härlig sommar och med förhoppning om ett bättre omvärldsläge i höst. 

Henrik Lindén
Förbundsordförande

Continue Reading

Föreläsning: Polisutbildningen & dess utmaningar

Posted by mp_forbundet
on 13 maj, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Polisutbildningen & dess utmaningar

Den 19 maj är det dags för en internetbaserad föreläsning om Polisutbildningen och dess utmaningar. Föreläsare är Ola Kronkvist, rektor för Polisutbildningen i Växjö. Läs mer om Ola och föreläsningen nedan. 


Vad? Föreläsning, ”Polisutbildningen och dess utmaningar” När? Torsdagen den 19 maj 2022 · kl. 18:00–19:10
Plats? Internet

Ola Kronkvist, rektor

Fritidspedagogexamen 1987
Polisexamen 1993
Magisterexamen i psykologi 2005
Doktorsexamen i socialt arbete med inriktning polisförhör med misstänkta för grova brott 2013

Anställningar
Fritidspedagog 1987-1990
Polisassistent, Hässleholm 1993-1996
Polisinspektör Kristianstad 1996-2017
Adjunkt Polisutbildningen, Växjö universitet 2001-2013
Lektor Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Linnéuniversitetet 2013-fortf.
Prefekt Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Linnéuniversitetet 2017-fortf.

Militär bakgrund
GU sjuktransportman, T4 1989
UNPROFOR BA01 Gruppchef BataljonsMP, Tuzla/Vares
UNPROFOR JK06 Gruppchef MP-Coy, Sarajevo
UNPROFOR JK08 Duty officer MP-Coy, Sarajevo
IFOR DB01 Special investigation group (SIG) MP-Coy, Doboj

Har i uppdraget som lärare på Polisutbildningen också medverkat i flera uppdragsutbildningar för militärpoliser på Livgardet sedan 2011.

Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-05-18
Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

Continue Reading

Föreläsning: Teracom AB – Roll & uppdrag?

Posted by mp_forbundet
on 6 maj, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Teracom AB – Roll & uppdrag?

Den 12 maj genomförs en ny föreläsning, denna gång berör ämnet Teracom AB.

Johan Pettersson

Vad? Föreläsning, ”Teracom AB – Roll och uppdrag?” 
När? Torsdagen den 12 maj 2022 · kl. 18:00–19:10
Plats? Internet


Johan Petersson (Född 1980) är Vice vd och Säkerhetsskyddschef vid Teracom AB, anställd sedan september 2016. Jonas är också chef för säkerhetsavdelningen och han var tidigare säkerhetsdirektör vid säkerhetsföretagen Nokas och G4S. Jonas har en bakgrund som officer i Försvarsmakten och är utbildad vid Militärhögskolan Karlberg.


Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-05-11

Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

Continue Reading

Föreläsning: Myndigheten för psykologiskt försvar

Posted by mp_forbundet
on 24 april, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Myndigheten för psykologiskt försvar

Ärade medlem, 

Den 5 maj genomförs en ny föreläsning, denna gång på det högaktuella temat ”Psykologiskt försvar”. Föreläsaren, Patrik Thunholm, kommer från den nyinrättade Myndigheten för psykologiskt försvar. 

Patrik Thunholm

Vad? Föreläsning, ”Myndigheten för psykologiskt försvar” När? Torsdagen den 5 maj 2022 · kl. 18:00–19:15
Plats? Internet


Patrik Thunholm är fil. mag. och arbetar som utredare på Myndigheten för psykologiskt försvar, samtidigt som han också är reservofficer/kapten vid Operativa kommunikationsförbandet. Han har en tidigare bakgrund som bland annat polis och försvarsanalytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI. Patrik har tidigare skrivit rapporter för uppdragsgivare inom områden som otillbörlig informationspåverkan, psykologiska operationer, militärstrategisk kommunikation och hybrida hot.


Läs mer om Myndigheten för psykologiskt försvar på www.mpf.se

Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-05-04
Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

Continue Reading

Föreläsning: Sjöfartsverket

Posted by mp_forbundet
on 11 april, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Sjöfartsverket

Ärade medlem, 

En ny digital föreläsning äger rum den 21 april 2022. Kustbevakningen, Sjöräddningen och nu ytterligare en marin aktör. Föreläsare är Jonas Franzén som är ansvarig för samhällskontakter vid Sjöfartsverket.

Digital föreläsning torsdag den 21 april kl. 18.00-19:10.  

Ämne: Sjöfartsverket – Uppdrag och totalförsvar

Jonas Franzen ska föreläsa för Militärpolisförbundets medlemmar och han arbetar som ansvarig för samhällskontakter på Sjöfartsverket. Tjänsten innebär att löpande ha kontakt med politiker, opinionsbildare och beslutsfattare i Sverige och inom sjöfartsbranschen. Det är viktigt att beslutsfattare har rätt fakta och underlag när de ska ta beslut. Jonas ansvarar dessutom för Sjöfartsverkets kriskommunikation vilket innefattar både Covid-19 och kriget i Ukraina.

Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-04-19. Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

Continue Reading

Föreläsning: Hot och våld i samhället

Posted by mp_forbundet
on 14 mars, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Hot och våld i samhället

Ärade medlem, 
Den planerade föreläsningen den 24/3 med temat ”Evakueringen från Kabul” utgår och kommer att genomföras vid senare tillfälle. Istället kommer Mikael Klots Rubin att på begäran från förbundets medlemmar att föreläsa om ”Hot och våld i samhället – hur berör det totalförsvaret?”. Även denna föreläsning ges i digital form. 

Vad? Föreläsning, ”Hot och våld i samhället, hur berör det Totalförsvaret?” När? Torsdagen den 24 mars 2022 · kl. 18:00–19:10
Plats? Internet


Mikael Klots Rubin började arbeta på 2Secure oktober 2020. Innan dess var han medicinskt ansvarig i Hammarby Fotboll under 13 år. Mikael startade polishögskolan 1988 och började 1990 jobba i Stockholm som ordningspolis innan han 1993 började på Nationella Insatsstyrkan (NI). 

På NI jobbade Mikael som operatör med en sekundär uppgift som insatssjukvårdare. När Mikael 2001 slutade på NI så var han ställföreträdande gruppchef och hade varit ansvarig för bland annat en grundutbildning av nya operatörer, varit projektledare för Insatsoverall M96, kringutrustning till NI:s radiosystem samt NI:s  NRBC-skyddsutrustning (Nuclear, Radiological, Biological and Chemical environment) och hade utbildats till Förhandlare i krissituation inom Svensk Polis första kurs i Sverige, genomförd av FBI.

På 2Secure arbetar Mikael som säkerhetskonsult – och framför allt med kundkontakter, incidenthantering, riskanalyser, utbildning samt krishantering och krisstöd.


Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-03-22

Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

Continue Reading

Föreläsning: Återupprättande av I 21

Posted by mp_forbundet
on 14 mars, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Återupprättande av I 21

Ärade medlem, 
En ny digital föreläsning äger rum den 7 april 2022. Föreläsare är chefen för nyetablerade Västernorrlands regemente, I 22, överste Jonas Karlsson.

Digital föreläsning torsdag den 7 april kl. 18.00.  

Ämne: Ett regementes nyöppnande I21 utmaningar och möjligheter.  

Jonas Karlsson är nytillträdd chef för Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår år 2022. Han är en erfaren officer med allt ifrån militärstrategisk ledning och rådgivning, stabsarbete samt personalledning och utbildningsfrågor på bland annat Hemvärnets stridsskola, Försvarshögskolan och från ISAF-mission. Jonas har haft uppdrag i flera år hos Försvarsministern som adjutant.

Jonas är målinriktad, strukturerad och han trivs med vildmarkslivet på sin fritid. Han är grundutbildad som jägarsoldat i sin värnplikt och eftersträvar balans i yrkes och privatlivet. Han är från Småland och som de flesta därifrån en ödmjuk och social person vilket märks bl.a i att Jonas är mån om sin personals välmående för att möjliggöra bästa prestation.

Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-04-05. Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

Continue Reading

Föreläsning: Kustbevakningen & Totalförsvaret

Posted by mp_forbundet
on 21 februari, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Kustbevakningen & Totalförsvaret

Ärade medlem, 
Nästa föreläsning, som äger rum den 10 mars, berör myndigheten Kustbevakningen under rubriken ”Kustbevakningen och Totalförsvaret”. Även denna föreläsning genomförs i digital form över Internet. 

Digital föreläsning 10 mars kl. 18.00-19.15: Kustbevakningens uppdrag och Totalförsvaret. 

Tony är en erfaren chef med en bred kompetens från röjdykartjänst i Flottan till tjänsteman hos Kustbevakningen från 1990. Han har haft flera chefsuppdrag och idag stationschef på myndigheten i Gävle. Dessutom har Tony stor internationell erfarenhet på det marina området tex. piratjakt vid Afrikas horn.

Välkomna på en givande föreläsning med den gladlynta myndighetspersonen!

Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-03-07. Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

Continue Reading

Föreläsning: Signalskydd och säker kommunikation

Posted by mp_forbundet
on 12 februari, 2022
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Signalskydd och säker kommunikation

Ärade medlem, 
Torsdagen den 24 februari bjuder Militärpolisförbundet in till en ny nätbaserad föreläsning, denna gång med temat ”Signalskydd och säker kommunikation i Totalförsvaret – vad är det?”.

Pia Gruvö

Digital föreläsning: torsdag den 24 februari kl 18.00-19.20.

Pia Gruvö, kryptostrateg, från Försvarsmakten/MUST ger oss en inblick och förståelse i ämnet. Ämnet är i detaljer abstrakt för de flesta men Totalförsvaret i Sverige behöver bättre förstå syftet och nödvändigheten för ett säkrare försvar.

Pia Gruvö har lång erfarenhet av chefsuppdrag och strategiska uppdrag med totalförsvarsmyndigheter. Krypto- och IT säkerhet är i ständig förändring med den digitala utvecklingen vilket medför utmaningar för säker kommunikation för de som behöver det.

Pia har fler intressanta uppdrag bla. i PTS styrelse sedan 2017, medlem i ISP:s teknisk. vetenskapliga råd och i Utrikespolitiska samfundet.

Anmälan skickas till nico.stark@militarpolis.se senast 2022-02-20. Efter anmälan skickas en länk ut till anmälda deltagare. Deltagaren måste då SVARA JA i denna länk för att sedan kunna komma till föreläsningen (se exempel nedan). 50 deltagare bereds möjlighet att deltaga. Först till kvarn gäller! 

OBS! Om du inte avser nyttja din plats, meddela återbud till nico.stark@militarpolis.se så att reserv kan beredas möjlighet att medverka. OBS!

Varmt välkommen!

Continue Reading