Author Archives mp_forbundet

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Föreläsning med ex-operatör

Posted by mp_forbundet
on 16 april, 2018
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning med ex-operatör

Den 9 maj 2018 gästas Militärpolisförbundet av ex-operatören Stefan Dejemyr, idag verksam inom säkerhetsbranschen.

Stefan inledde sin poliskarriär som radiobilspolis, för att efter något år ta steget in i den regionala insatsstyrkan i Stockholm, f.d. Piketen. Där var han i drygt 10 år som operatör, gruppchef och svaromålande insatsledare. Därefter började han på Nationella Insatsstyrkan, NI, inom Polisen – svensk polis yttersta resurs mot extraordinära händelser. De första fem åren på NI var han operatör och gruppchef i styrkans dykgrupp, den enda av sitt slag i landet. Därefter blev han insatsledare och sedermera biträdande enhetschef/operativ chef innan han utnämndes till chef för Polisens bombskyddsenhet.

Parallellt med poliskarriären har Stefan arbetat inom Försvarsmakten som reservofficer med kaptens grad. Han har även haft den stora förmånen att bygga upp den polisiära delen av den myndighetsgemensamma Stödstyrkan, ledd av MSB. I den rollen har Stefan deltagit i ett antal internationella kris- och katastrofinsatser, bland annat i Thailand, Libanon och Egypten.

Idag jobbar han med avancerad säkerhetsrådgivning i det egna företaget Zennium.

Stefan kommer att berätta om sina erfarenheter av risk- och krishantering med praktiska exempel ur sitt omfattande yrkesliv.

Datum: 2018-05-09
Tid: 19:00
Plats: Militärhögskolan Karlberg, Filmsalen.
Krav: Medlemskap i Militärpolisförbundet med betald medlemsavgift för 2018.
Anmälan: Anmälan om deltagande vid föreläsningen görs med namn och personnummer till thomas.porsaeus@militarpolis.se, senast 2018-04-30.

Förbundet bjuder på fika!

Varmt välkomna,

Styrelsen

Continue Reading

För rådiga insatser

Posted by mp_forbundet
on 26 mars, 2018
Kommentarer inaktiverade för För rådiga insatser

I år valde Militärpolisförbundet att särskilt uppmärksamma tre medlemmar ur förbundet som till vardags tjänstgör som poliser i Stockholm. Erik, Nils och Mattias tilldelades Militärpolisförbundets silvermedalj för sina insatser den 7 april 2017, då Sverige ånyo utsattes för ett terrorangrepp.

Med risk för sina egna liv ingrep dessa tre poliser, vilka var bland de första poliserna på platsen, genom att springa mot faran för att evakuera skadade ur riskområdet runt den aktuella lastbilen, liksom att utrymma och avspärra platsen.

Lördagen den 17 mars genomfördes årets förbundsstämma, även detta i år tillsammans med andra specialförbund inom Försvarsutbildarna, däribland Criscom, Kavalleri- och Jägarförbundet, Luftvärnsförbundet och Sveriges Reservofficersförbund. Stämman var välbesökt och ägde rum på Militärhögskolan Karlberg.

Ett stort grattis och STORT TACK för er insats!

På bilen ses Mattias, Erik och Nils flankerade av Militärpolisförbundets ordförande, Carl Alm Djerf, och Rikshemvärnschefen, generalmajor Roland Ekenberg.

Foto: Paolo Bruno, KavJ.

Continue Reading

Förbundsstämma 2018

Posted by mp_forbundet
on 20 februari, 2018
Kommentarer inaktiverade för Förbundsstämma 2018

Den 17 mars i år genomförs 2018 års förbundsstämma. Likt de senaste två åren kommer stämman att genomföras samordnat med andra förbund ur Försvarsutbildarna. Årets stämma äger, precis som tidigare två år, rum på Militärhögskolan Karlberg i Solna/Stockholm. I år gästas stämmodagen av bland andra försvarsminister Peter Hultqvist och av reservofficeren och försvarspolitikern Allan Widman. Möteshandlingar har skickats till Er via e-post.

Se hållpunkter under dagen i utskickat e-post. Det går bra att välja själv ur ”smörgårdsbordet” vilka aktiviteter Du vill deltaga vid. Vill Du äta lunch så står Militärpolisförbundet för den kostnaden. Eventuellt deltagande vid kvällens middag på Kavallerimässen (Kavallerikasern på Lidingövägen i Stockholm) bekostas av den enskilde (se meny nedan). Militärpolisförbundet står för eftermiddagens fika.

Anmälan görs till john.sigurdsson@militarpolis.se senast 2017-02-25. Ange i anmälan vilka programpunkter som Du ämnar deltaga vid samt om Du avser äta lunch och/eller deltaga vid kvällens middag eller inte.

Foto: Torbjörn F. Gustafsson/Försvarsmakten.

Continue Reading

Instruktör skyddsvakt

Posted by mp_forbundet
on 28 september, 2017
Kommentarer inaktiverade för Instruktör skyddsvakt

Militärpolisförbundet kommer, veckoslutet v.748, att genomföra en skyddsvaktsinstruktörskurs på Amfibieregementet, Berga. Utbildningen följer helt och hållet Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrums utbildningspaket och anvisningar. Syftet med kursen är att i första hand säkerställa påfyllnad av Militärpolisförbundets instruktörspool och i andra hand att förse Försvarsmakten generellt med skyddsvaktsinstruktörer.

Efter genomförd och godkänd utbildning kan deltagaren utbilda skyddsvakter inom Försvarsmakten.

”Den som utbildar skyddsvakter inom Försvarsmakten ska vara instruktör som med godkänt resultat har genomgått grundkurs instruktör samt vara skyddsvaktsinstruktör som med godkänt resultat har genomgått särskild instruktörsutbildning för skyddsvakter. Utbildningen av instruktörer kan genomföras lokalt och ska då genomföras av förbandets examinator enligt FMUndSäkC anvisningar i utbildningspaketet. Utbildningstiden är 40 timmar.

Det finns ingen bortre gräns för hur länge instruktörsgodkännandet gäller”*.

 

*Utdrag ur FMUndSäkC utbildningspaket skyddsvakt 2015. 

——————————————————————————————

Förkunskapskrav: 

– Godkänd instruktörsutbildning (IK1, IK Grund motsv).

– Godkänd skyddsvakt

– Av eget förband motsv. bedömas lämplig som instruktör att utbilda skyddsvakter

– Anställning (K-eller T) inom Försvarsmakten, alt. Hv/Friv-avtal.

– Medlemskap i Militärpolisförbundet med betald medlemsavg. för 2017.

——————————————————————————————

Kursdatum: 2017-11-30–12-03 (v 748).

Plats: Amfibieregementet, Berga (HANINGE)

Kurschef: John Sigurdsson, skyddsvaktsexaminator

Kvalitetssäkrare: Ur Utbildningsgrupp Södertörn (Amf 1/UGS).

Ersättning: Dagersättning 72kr/dag (Om du är anställd inom Försvarsmakten – arbetstidsplanera efter dialog med chef).

Möjlighet till övernattning finns. Militärpolisförbundet står för mat under utbildningen. Hemstudier tillkommer.

 

Intresseanmälan skickas till john.sigurdsson@militarpolis.se SENAST 2017-10-06. Anmälan skall innehålla namn, personnummer, förbandstillhörighet samt anställningsform i Försvarsmakten. MAX ANTAL ELEVER: 12st.

Välkommen med Din ansökan!

Continue Reading

Sommarhälsning!

Posted by mp_forbundet
on 16 augusti, 2017
Kommentarer inaktiverade för Sommarhälsning!
Sommaren lider mot sitt slut och hösten närmar sig med stormsteg. Blandade känslor såklart. Även om Militärpolisförbundets verksamhet under sommaren gått på halvfart har viss verksamhet genomförts. Värt att nämna är två väl genomförda skyddsvaktsutbildningar i början av juni då nya hemvärnssoldater vid Amfibieregementet skulle utbildas i närkamp och skyddsvakt. Totalt deltog förbundet med åtta instruktörer i såväl närkamp, vapen-, som skyddsvaktstjänst.
Närkamps vid skyddsvaktsutbildning av nya hemvärnssoldater på AMF 1. Instruktör ur förbundet. 

Pistolinstruktörsutbildning

Veckan efter midsommar skickade Militärpolisförbundet tre elever till Försvarsutbildarnas pistolinstruktörskurs på Revingehed i Skåne. Dessa tre blev efter en högkvalitativ utbildning godkända att verka som pistolinstruktörer inom Försvarsmakten. En av dem kommer att vara aktiv i vår kommande region i Syd. Stort grattis och bra jobbat! Vi ser fram emot att kunna nyttja Er inom ramen för vår verksamhet.
Nyutexaminerade pistolinstruktörer ur Militärpolisförbundet​
Förbundet har representerats vid Försvarsutbildarnas riksstämma på Fårö och enskilda medlemmar har genomfört årets 16-mila-marsch i Nijmegen. En riktig prestation i ett riktigt varmt Holland. Medaljen är väl värd!

Följeofficerare vid Ystad International Military Tattoo

I början av augusti avdelade förbundet åtta förbindelse-/ följeofficerare till Ystad International Military Tattoo. Dessa officerare, vilka alla är medlemmar i Militärpolisförbundet, utgjorde länken mellan de deltagande banden, Försvarsmakten och tattoo-organisationen. Tattooet har i diverse nyhetsmedier tillskrivits succé. De deltagande banden var US Air Force Europe Band, Norska Gardesveteranernas Drillkontingent, Zürich City Police Band, Top Secret Drum Corps från Schweiz, Royal Air Force Pipes & Drums Scotland samt hemvärnsmusikkårerna ifrån Ystad och Östergötland. Som gästartist deltog självaste Ola Salo.
Följeofficerare ur förbundet samlade efter sista föreställningen i Ystad​.

Kommande verksamhet

Hösten kommer nu att inledas med att tre medlemmar ur förbundet kommer att marknadsföra Militärpolisen vid Rikshemvärnschefens ungdomstävling på Hemvärnets stridsskola. Militärpolisförbundet kommer att ansvara för en av stationerna under fälttävlan.
Under hösten kommer en skyddsvaktsinstrukörskurs att genomföras i Stockholmsområdet. Inriktningen är senhösten. Håll utkik efter detta på hemsidan! I övrigt planeras en rad intressanta föreläsningar, bland annat med Jonas Trolle, den polis som ledde spaningen och utredningen mot ”Kapten klänning”. Givetvis fortgår våra instruktörsuppdrag mot Försvarsmaktens insatsförband i oförminskad styrka!
 
Vi ses ute i verksamheten!
 

Carl Alm Djerf

Ordförande
Continue Reading

Lokalavdelning Syd

Posted by mp_forbundet
on 12 april, 2017
Kommentarer inaktiverade för Lokalavdelning Syd

Militärpolisförbundet expanderar och växer. Ända sedan ombildandet från förening till förbund har strävan varit att verksamheten ska bli mer täckande över hela riket. Nu tar vi ytterligare steg framåt för att ”fylla kostymen” i rollen som rikstäckande specialförbund inom Försvarsutbildarna.

Läs mer här!

 

Continue Reading

Spionernas hemliga radiotrafik

Posted by mp_forbundet
on 20 mars, 2017
Kommentarer inaktiverade för Spionernas hemliga radiotrafik

Föreläsaren Christer Olsén är jurist, men började sin yrkesbana som polis. Direkt efter grundutbildningen rekryterades han av SÄPO, där han i 10 år arbetade med analys av agentradiotrafik. Han har tjänstgjort även på FRA.  Christer har gått signalkadettskolan samt en tillfälligt inrättad underrättelsekadettskola i FRA:s regi.

Föreläsningen SPIONERNAS HEMLIGA RADIOTRAFIK beskriver hur spioner/illegalister arbetade och kommunicerade. Under föreläsningen kommer exempel på agentradiotrafik att spelas upp. Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Han är sedan 7 år ordförande i Föreningen Sveriges Öga och Öra vars syfte är att främja forskning och studier rörande underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia under perioden 1900 – 1991. Det är en ideell och opolitisk förening som bildades 2007 av veteraner från underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Med information om föreningen finns på WWW.OGAORA.SE

Vad: Föreläsning om spionernas hemliga radiotrafik
Var: Filmsalen på Karlberg
När: onsdag 5/4 kl. 19.00
Hur: anmälan med personnummer till thomas.porsaeus@militarpolis.se
Continue Reading

Förbundsstämma 2017

Posted by mp_forbundet
on 26 januari, 2017
Kommentarer inaktiverade för Förbundsstämma 2017

Kallelse till Militärpolisförbundets Ordinarie förbundsstämma 2017
Tid:
Lördagen den 11 mars 2016, kl. 11:30 – 22:00

Plats: MHS K, Karlbergs slott (SOLNA)

Kallade: Samtliga medlemmar i Militärpolisförbundet

Klädsel: Daglig dräkt/kavaj

O.S.A: Senast söndag 12 februari 2017 via mail carl.alm@militarpolis.se
Motioner & handlingar: ESO
Övrig information:

Förbundet bjuder på fika och lunch. Middag till subventionerat pris, 150 kr

Program
11:30 – 12:00 Samling och registrering, Filmsalen
12:00 – 13: 00 Gemensam lunch, Militärrestaurangen
13:00 – 13:30 Välkomna! Utdelning av medaljer, Filmsalen
13:30 – 14:30 Gästtalare: Genmj Karl Engelbrektsson (Chefen för Armén), Samlingssalen
14:30 – 15:00 Gemensam fikarast
15:00 – 16:00 Gästtalare: Magnus Dyberg-EK (MSB) samt Anders Kallin (Ledningsstaben) ”Att återuppväcka totalförsvaret”, Filmsalen
16:00 – 17:00 Förbundsstämma, Plats meddelas senare
18:30 Baren öppnar
18:30 – 19:00 Matsalen öppnar för inköp av drycker till måltiden
19:00 – 22:00 Middag (buffé)

Varmt välkomna!

Carl Alm Djerf
Ordförande

Continue Reading