Author Archives mp_forbundet

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Nytt MP-fordon

Posted by mp_forbundet
on 30 juni, 2020
Kommentarer inaktiverade för Nytt MP-fordon

Militärpolisen får nya tjänstefordon! Det nya fordonet, Volvo V90, är byggt och utrustat som civila polisbilar.

Foto: Försvarsmakten/Armén

Continue Reading

Sommarmedaljering

Posted by mp_forbundet
on 17 juni, 2020
Kommentarer inaktiverade för Sommarmedaljering
Medaljörer från vänster; Jonas Lundell, Håkan Adén och Daniel Nyman

Den 17 juni 2020 genomförde Militärpolisförbundet medaljering på en somrig kavallerikasern i Stockholm. En betydelsefull plats med långa militärpolisiära anor. Medaljeringen genomfördes av förbundets ordförande, kapten Henrik Lindén. Närvarade gjorde medlemmar ur förbundsstyrelsen samt Försvarsmaktens Militärpolischef, överstelöjtnant Rikard Bengtsson. Medaljeringen avslutades med ett mingel, givetvis med behöriga avstånd, avsaknad av handslag samt handsprit.

Förre militärpolischefen, överstelöjtnant Håkan Adén tilldelades Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i guld. Överstelöjtnant Adén hade en mycket betydelsefull roll vid övergången från förening till förbund och bildandet av det sistnämnda. Aden har också verkar för ett gott samarbete mellan Försvarsmaktens Militärpolisenhet och Militärpolisförbundet. Håkan Adén är idag chef för Försvarsmaktens Hundtjänstenhet.

Furir Daniel Nyman tilldelades Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver, bland annat för sina föredömliga utbildningsinsatser och arbetet med förbundets utlandsutbyten.

Furir Jonas Lundell tilldelades Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver, bland annat för sina utmärkta insatser med förbundets kommande civila skyddsvaktsutbildningsuppdrag.

Stort grattis till medaljörerna och väl mött framöver ”i terrängen”!

Continue Reading

Handla ur MPKF webbshop!

Posted by mp_forbundet
on 27 april, 2020
Kommentarer inaktiverade för Handla ur MPKF webbshop!

11. Militärpolisbataljons kamratförening (mpkf.se) erbjuder Militärpolisförbundets medlemmar att handla ur deras webbshop ”kamratbutiken”. Någon produkt säljs endast till personal med militärpolisexamen, andra är öppna för alla att köpa. Sortimentet har t-shirts, militärpolisring samt halsband.

MP T-shirt, MPKF

För att handla ur 11. Militärpolisbataljons kamratförenings webbshop, klicka på länken nedan:

 https://www.mpkf.se/butiken.html

Continue Reading

Mats Björkman medaljerad

Posted by mp_forbundet
on 23 april, 2020
Kommentarer inaktiverade för Mats Björkman medaljerad

Tisdagen den 21 april i år tilldelades kapten Mats Björkman Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver. Medaljeringen genomfördes av marinbaschefen, kommendör Håkan Nilsson. Kapten Björkman tjänstgör till vardags som militärpolisföreträdare vid Marinbasen i Karlskrona.

Mats medaljerades utefter nedanstående motivering:

”Kapten Mats Björkman är yrkesofficer vid Marinbasen där han är militärpolisföreträdare. Björkman är mycket driven i sin befattning och är även mycket drivande för utvecklingen av militärpolistjänsten i Sverige. Utöver detta är Björkman en mycket kompetent och effektiv utredare som drivit flertalet förundersökningar till åtal. I södra Sverige har Mats borrat upp goda relationer med Polismyndigheten, vilket kraftfullt underlättat för Militärpolisen att utföra sina tjänsteåtgärder”.

Det är en stor glädje för Militärpolisförbundet att kunna uppmärksamma kapten Björkman för sitt förtjänstfulla arbete inom militärpolistjänsten. Stort grattis!

Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten.

Continue Reading

Livlångt medlemskap

Posted by mp_forbundet
on 26 mars, 2020
Kommentarer inaktiverade för Livlångt medlemskap
Till Militärpolisförbundets årsstämma anno 2020 inkom en motion från en av våra medlemmar. Medlemmen önskade att det skulle bli möjligt att kunna betala en summa á 2000 kronor för ett livslångt medlemskap i Militärpolisförbundet. Motionen bifölls av stämman och är nu en realitet!
Det är således möjligt att från och med nu betala in för ett livslångt medlemskap i förbundet och därmed slippa att årligen betala in ordinarie medlemsavgift på 200kr/år. Genom medlemskapet i Militärpolisförbundet blir du även medlem i vår moderorganisation, Försvarsutbildarna.
Oavsett vilken form Du väljer så är det Militärpolisförbundets bankgiro 5741-1811 som gäller. Glöm inte att ange namn vid inbetalningen.
Continue Reading

Ny ordförande!

Posted by mp_forbundet
on 17 mars, 2020
Kommentarer inaktiverade för Ny ordförande!

Ordföranden har ordet

Mitt namn är Henrik Lindén och jag blev vid årets förbundsstämma vald till Er ordförande. Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an denna roll med alla dess förpliktelser. Med en erfaren styrelse där det finns färdiga kontaktnät känns det som att förutsättningarna inte kunde varit bättre.

 ​
Förbundets ordförande, Henrik Lindén

Jag själv har en bakgrund som underrättelse- och säkerhetsofficer där jag tjänstgjort vid framförallt 13. Säkerhetsbataljon samt Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, men även Högkvarterets Armétaktiska stab och sedermera Arméstaben. Jag har även en del utlandsuppdrag i bagaget. Numera jobbar jag med säkerhet inom Fortifikationsverket. Jag har varit aktiv medlem i Militärpolisförbundet och tidigare Militärpolisföreningen sedan 2008 med styrelseuppdrag till och från.​

Jag vet att förbundets kompetens är efterfrågad av Försvarsmakten och vi hoppas kunna stödja vid så många tillfällen som möjligt även detta år. ​ Många intressanta föreläsare står till vårt förfogande och vi hoppas kunna nyttja dem så snart som möjligt. ​

Ett av mina fokusområden kommer vara den civila skyddsvaktsutbildningen som Militärpolisförbundet ansvarar för. Vårt uppdrag är att rekrytera samt grund- och befattningsutbilda skyddsvakter till vissa civila myndigheter.​

Vi ska även fortsatt stödja Försvarsmakten med sina militära skyddsvaktsutbildningar och Militärpolisförbundet ska självfallet kunna nyttjas för Försvarsmaktens militärpolistjänst.​

Militärpolisförbundet står, precis som resterande delen av Försvarsmakten och det civila samhället, inför en mycket komplex tid med tanke på Covid-19. Förbundet har anmält sitt stöd till samhället och följer utvecklingen nogsamt.

Med förhoppning om ett mycket givande år för förbundet.​

 

Henrik Lindén​

Förbundsordförande Militärpolisförbundet

Continue Reading

Civila skyddsvakter

Posted by mp_forbundet
on 5 november, 2019
Kommentarer inaktiverade för Civila skyddsvakter

Försvarsutbildarna är i uppstarten av en civil skyddsvaktsutbildning på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Detta med anledningen av beredskapen inom totalförsvaret ska förbättras. Militärpolisförbundet har fått förfrågan att sondera bland medlemmarna om intresse och kompetens finns för att utbilda civila skyddsvakter. Militärpolisförbundet kommer därefter att genomföra utbildningar av civila skyddsvakter, vilka sedan ska tjänstgöra vid civila skyddsobjekt.

Kompetenserna som vi inventerar är:

  • Utbildad och godkänd instruktör i polisiär konflikthantering (PHS, POLKON)
  • 15 högskolepoäng eller fler i juridik

Har Du en eller flera av dessa kompetenser och viljan att fungera som instruktör, vänligen skicka en intresseanmälan till jonas.lundell@militarpolis.se

Tjänstgöring som instruktör vid utbildningar för civila skyddsvakter ersätts och har samma förmåner som vid ordinarie tjänstgöring som instruktör inom Försvarsutbildarna. Mer information om detta kommer i rekryteringsprocessen.

Continue Reading

Föredrag med Stefan Hector (NOA)

Posted by mp_forbundet
on 22 oktober, 2019
Kommentarer inaktiverade för Föredrag med Stefan Hector (NOA)

Ärade medlem, 

Militärpolisförbundet har äran att bjuda in till ett föredrag med Polismästare Stefan Hector, chef för operativa enheten vid Nationella operativa avdelningen (NOA).

NOA:s uppdrag är att inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter.

Stefan kommer att prata om ”Ledning och ledarskap i Polisen vid kris”, ett ämne som dessvärre känns högaktuellt.

Stefan Hector. Foto: Polisen

Nuvarande titel och uppdrag:

  • Polismästare, chef operativa enheten vid Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten sedan 2015-03-01

Tidigare anställningar:

  • 2015 Bitr C Polisområde Stockholm Nord
  • 2010 OP chef Västerorts polismästardistrikt
  • 1997 Operatör/gruppchef/insatsledare/OP Chef Nationella insatsstyrkan
  • 1994 Piketen Stockholm
  • 1990 Polisen Norrmalm

Militärtjänst:

-Kustjägarskolan 1987-1988

När: Tisdagen den 12/11, kl. 18.30 (v. 946)

Vart: Filmsalen, Militärhögskolan Karlberg (Solna). Filmsalen ligger i den östra flygeln. Du kommer att se en roll-up som det står ”Militärpolisförbundet” på.

Anmälan: MHS Karlberg är ett skyddsobjekt. Du måste därför vara svensk medborgare och skicka in ditt namn och personnummer när du anmäler dig. Du måste även vara medlem i ett förbund tillhörande Försvarsutbildarna. Medtag legitimation. Betald medlemsavgift till Militärpolisförbundet för 2019 är ett krav.

Anmälan måste vara inne senast tisdag 5/11 kl. 12.00. Efteranmälningar accepteras ej.

Anmälan skickas till: thomas.porsaeus@militarpolis.se

Välkommen!

Continue Reading