Author Archives mp_forbundet

About mp_forbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Livlångt medlemskap

Posted by mp_forbundet
on 26 mars, 2020
Kommentarer inaktiverade för Livlångt medlemskap
Till Militärpolisförbundets årsstämma anno 2020 inkom en motion från en av våra medlemmar. Medlemmen önskade att det skulle bli möjligt att kunna betala en summa á 2000 kronor för ett livslångt medlemskap i Militärpolisförbundet. Motionen bifölls av stämman och är nu en realitet!
Det är således möjligt att från och med nu betala in för ett livslångt medlemskap i förbundet och därmed slippa att årligen betala in ordinarie medlemsavgift på 200kr/år. Genom medlemskapet i Militärpolisförbundet blir du även medlem i vår moderorganisation, Försvarsutbildarna.
Oavsett vilken form Du väljer så är det Militärpolisförbundets bankgiro 5741-1811 som gäller. Glöm inte att ange namn vid inbetalningen.
Continue Reading

Ny ordförande!

Posted by mp_forbundet
on 17 mars, 2020
Kommentarer inaktiverade för Ny ordförande!

Ordföranden har ordet

Mitt namn är Henrik Lindén och jag blev vid årets förbundsstämma vald till Er ordförande. Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an denna roll med alla dess förpliktelser. Med en erfaren styrelse där det finns färdiga kontaktnät känns det som att förutsättningarna inte kunde varit bättre.

 ​
Förbundets ordförande, Henrik Lindén

Jag själv har en bakgrund som underrättelse- och säkerhetsofficer där jag tjänstgjort vid framförallt 13. Säkerhetsbataljon samt Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, men även Högkvarterets Armétaktiska stab och sedermera Arméstaben. Jag har även en del utlandsuppdrag i bagaget. Numera jobbar jag med säkerhet inom Fortifikationsverket. Jag har varit aktiv medlem i Militärpolisförbundet och tidigare Militärpolisföreningen sedan 2008 med styrelseuppdrag till och från.​

Jag vet att förbundets kompetens är efterfrågad av Försvarsmakten och vi hoppas kunna stödja vid så många tillfällen som möjligt även detta år. ​ Många intressanta föreläsare står till vårt förfogande och vi hoppas kunna nyttja dem så snart som möjligt. ​

Ett av mina fokusområden kommer vara den civila skyddsvaktsutbildningen som Militärpolisförbundet ansvarar för. Vårt uppdrag är att rekrytera samt grund- och befattningsutbilda skyddsvakter till vissa civila myndigheter.​

Vi ska även fortsatt stödja Försvarsmakten med sina militära skyddsvaktsutbildningar och Militärpolisförbundet ska självfallet kunna nyttjas för Försvarsmaktens militärpolistjänst.​

Militärpolisförbundet står, precis som resterande delen av Försvarsmakten och det civila samhället, inför en mycket komplex tid med tanke på Covid-19. Förbundet har anmält sitt stöd till samhället och följer utvecklingen nogsamt.

Med förhoppning om ett mycket givande år för förbundet.​

 

Henrik Lindén​

Förbundsordförande Militärpolisförbundet

Continue Reading

Civila skyddsvakter

Posted by mp_forbundet
on 5 november, 2019
Kommentarer inaktiverade för Civila skyddsvakter

Försvarsutbildarna är i uppstarten av en civil skyddsvaktsutbildning på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Detta med anledningen av beredskapen inom totalförsvaret ska förbättras. Militärpolisförbundet har fått förfrågan att sondera bland medlemmarna om intresse och kompetens finns för att utbilda civila skyddsvakter. Militärpolisförbundet kommer därefter att genomföra utbildningar av civila skyddsvakter, vilka sedan ska tjänstgöra vid civila skyddsobjekt.

Kompetenserna som vi inventerar är:

  • Utbildad och godkänd instruktör i polisiär konflikthantering (PHS, POLKON)
  • 15 högskolepoäng eller fler i juridik
  • Legitimerad läkare eller sjuksyster
  • Utbildad brandman eller brandingenjör

Har Du en eller flera av dessa kompetenser och viljan att fungera som instruktör, vänligen skicka en intresseanmälan till jonas.lundell@militarpolis.se

Tjänstgöring som instruktör vid utbildningar för civila skyddsvakter ersätts och har samma förmåner som vid ordinarie tjänstgöring som instruktör inom Försvarsutbildarna. Mer information om detta kommer i rekryteringsprocessen.

Continue Reading

Föredrag med Stefan Hector (NOA)

Posted by mp_forbundet
on 22 oktober, 2019
Kommentarer inaktiverade för Föredrag med Stefan Hector (NOA)

Ärade medlem, 

Militärpolisförbundet har äran att bjuda in till ett föredrag med Polismästare Stefan Hector, chef för operativa enheten vid Nationella operativa avdelningen (NOA).

NOA:s uppdrag är att inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter.

Stefan kommer att prata om ”Ledning och ledarskap i Polisen vid kris”, ett ämne som dessvärre känns högaktuellt.

Stefan Hector. Foto: Polisen

Nuvarande titel och uppdrag:

  • Polismästare, chef operativa enheten vid Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten sedan 2015-03-01

Tidigare anställningar:

  • 2015 Bitr C Polisområde Stockholm Nord
  • 2010 OP chef Västerorts polismästardistrikt
  • 1997 Operatör/gruppchef/insatsledare/OP Chef Nationella insatsstyrkan
  • 1994 Piketen Stockholm
  • 1990 Polisen Norrmalm

Militärtjänst:

-Kustjägarskolan 1987-1988

När: Tisdagen den 12/11, kl. 18.30 (v. 946)

Vart: Filmsalen, Militärhögskolan Karlberg (Solna). Filmsalen ligger i den östra flygeln. Du kommer att se en roll-up som det står ”Militärpolisförbundet” på.

Anmälan: MHS Karlberg är ett skyddsobjekt. Du måste därför vara svensk medborgare och skicka in ditt namn och personnummer när du anmäler dig. Du måste även vara medlem i ett förbund tillhörande Försvarsutbildarna. Medtag legitimation. Betald medlemsavgift till Militärpolisförbundet för 2019 är ett krav.

Anmälan måste vara inne senast tisdag 5/11 kl. 12.00. Efteranmälningar accepteras ej.

Anmälan skickas till: thomas.porsaeus@militarpolis.se

Välkommen!

Continue Reading

Ett liv som elitsoldat

Posted by mp_forbundet
on 25 juli, 2019
Kommentarer inaktiverade för Ett liv som elitsoldat

”SAVE THE DATE” – ETT LIV SOM ELITSOLDAT

Torsdag 26 september har Militärpolisförbundet äran att bjuda in Petra Malm att hålla en föreläsning. Hon kommer att prata om hur det är att leva ett liv i hemlighet som elitsoldat. Hur förbereder man sig för den krävande tjänsten och för att ensam åka till ett högriskområde?

ALLTID GÅTT SIN EGEN VÄG, MOT STRÖMMEN

Petra har alltid varit kvinnan som gick mot strömmen och sökte sig efter officersutbildningen till jägarförbanden och sedan specialförbanden. Hon blev en pionjär som inspirerat andra att våga gå sin egen väg. Som elitsoldat var Petra tvungen att vara i fysisk toppform, alltid redo att utföra sitt jobb men det skulle visa sig att den mentala styrkan skulle vara det viktigaste för att överleva.

Som ensam kvinna fick Petra många gånger kämpa mot sin omgivning och fortsätta att motivera sig under de mest svåra förhållandena. Som förhörsledare är hon expert på personligheter, beteenden, gruppdynamik och ledarskap. Det var till stor nytta i hennes tidigare yrke och hon lär idag ut hur man bemöter olika personligheter för att nå dit man vill.

MULLVAD I BRITTISK TV-SERIE

Petra Malm har under hösten 2018 varit med i SAS Who Dares Wins. Serien utspelar sig i Chile på 3 000 m.ö.h., 25 civilister försöker sig på att göra testerna till specialförbandet SAS. Petra gick in som en mullvad i syfte att delge instruktörerna information om rekryterna.
Petra har en lång karriär som elitsoldat inom specialförband. Där var hennes specialitet mänsklig inhämtning och hon är utbildad förhörsledare, vilket gör henne expert på beteenden och personligheter. Vad har rekryterna för dold agenda? Serien släpptes på Channel 4 söndagen den 6 januari.
Trailer från TV-programmet;https://www.youtube.com/watch?v=dzQ2EmyNoGI

Officiell inbjudan kommer senare, men se till att redan nu boka in torsdagen 26/9 i din almanacka!

Detta gäller enbart för medlemmar som har betalat sin medlemsavgift till Militärpolisförbundet.
Du investerar 200 kronor på bg 5741-1811. Då har Du således betalt in medlemsavgiften för året. OBS! Glöm inte att fylla i namn vid inbetalningen.

Continue Reading

Föreläsning med Carolina Angelis

Posted by mp_forbundet
on 11 juni, 2019
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning med Carolina Angelis

Föreläsning med Carolina Angelis

Carolina har under närmare tjugo år verkat inom den svenska militära underrättelsetjänsten samt fem år inom försvarsindustri och har därmed stor erfarenhet av olika metoder för informationsinhämtning och incidentutredningar. Numera driver hon företaget Yobany och stöttar svenska företag, organisationer och myndigheter inom framförallt två områden – informationssäkerhet och personlig säkerhet.

Carolina kommer att hålla ett föredrag om spionage i modern tid; vilka är aktörerna, vilka metoder använder man (teknisk och personbaserad inhämtning) och vilken roll spelar sociala medier i sammanhanget.

Förra året gav Carolina ut romanen ”Tunn is” som har fått ett fint mottagande. Det är den första i en planerad serie spionromaner om den svenska underrättelseofficeren Jackie Philipsson, som precis som bokens författare har en bakgrund inom svensk underrättelseverksamhet.

Carolina kommer att ta med ett antal böcker till försäljning och signering!

Var: Samlingssalen på Militärhögskolan Karlberg. För att komma till Samlingssalen går man in genom det västra valvet och upp för backen. Salen ligger uppe på höger sida. Det kommer att finnas en skylt som det står Militärpolisförbundet utanför.

När: Tisdagen 18/6 klockan 18.30.

Hur: Anmälan senast söndag 16/6 till thomas.porsaeus@militarpolis.se

Eftersom MHS K är ett skyddsobjekt måste du lämna både namn och personnummer till Thomas eftersom dessa skall anmälas i förväg. Observera att ingen efteranmälan accepteras!

Detta gäller enbart för medlemmar som har betalat sin medlemsavgift till Militärpolisförbundet.

Du investerar 200 kronor på bg 5741-1811. Då har Du således betalt in medlemsavgiften för året. OBS! Glöm inte att fylla i namn vid inbetalningen.

Continue Reading

2018 års militärpolisstipendiat

Posted by mp_forbundet
on 9 maj, 2019
Kommentarer inaktiverade för 2018 års militärpolisstipendiat

2018 ÅRS MILITÄRPOLISSTIPENDIAT

Kapten David Fagerberg erhöll 2018 års militärpolisstipendium ur Kungl. Livgardet till häst samförvaltning och dess delfond, fd. Kungl. Livregementets Dragoners underofficerskårs enskilda pensionskassa.

Stipendiet utdelas till en officer bland Livgardets dragonofficerare som uppmuntran för ambitioner och framsteg inom militärpolistjänsten. Kapten Fagerberg, som är medlem i Militärpolisförbundet, är reservofficer vid 11. Militärpolisbataljon och tjänstgör till vardags vid Polismyndigheten. Fagerberg tjänstgör regelbundet som lärare vid den internationella militärpoliskursen i Danmark, UNMILPOC.

Stort grattis till ett välförtjänt stipendium!

Continue Reading

Föreläsning med ex-operatör

Posted by mp_forbundet
on 16 april, 2018
Kommentarer inaktiverade för Föreläsning med ex-operatör

Den 9 maj 2018 gästas Militärpolisförbundet av ex-operatören Stefan Dejemyr, idag verksam inom säkerhetsbranschen.

Stefan inledde sin poliskarriär som radiobilspolis, för att efter något år ta steget in i den regionala insatsstyrkan i Stockholm, f.d. Piketen. Där var han i drygt 10 år som operatör, gruppchef och svaromålande insatsledare. Därefter började han på Nationella Insatsstyrkan, NI, inom Polisen – svensk polis yttersta resurs mot extraordinära händelser. De första fem åren på NI var han operatör och gruppchef i styrkans dykgrupp, den enda av sitt slag i landet. Därefter blev han insatsledare och sedermera biträdande enhetschef/operativ chef innan han utnämndes till chef för Polisens bombskyddsenhet.

Parallellt med poliskarriären har Stefan arbetat inom Försvarsmakten som reservofficer med kaptens grad. Han har även haft den stora förmånen att bygga upp den polisiära delen av den myndighetsgemensamma Stödstyrkan, ledd av MSB. I den rollen har Stefan deltagit i ett antal internationella kris- och katastrofinsatser, bland annat i Thailand, Libanon och Egypten.

Idag jobbar han med avancerad säkerhetsrådgivning i det egna företaget Zennium.

Stefan kommer att berätta om sina erfarenheter av risk- och krishantering med praktiska exempel ur sitt omfattande yrkesliv.

Datum: 2018-05-09
Tid: 19:00
Plats: Militärhögskolan Karlberg, Filmsalen.
Krav: Medlemskap i Militärpolisförbundet med betald medlemsavgift för 2018.
Anmälan: Anmälan om deltagande vid föreläsningen görs med namn och personnummer till thomas.porsaeus@militarpolis.se, senast 2018-04-30.

Förbundet bjuder på fika!

Varmt välkomna,

Styrelsen

Continue Reading