Möteshandlingar har gått ut via e-post till samtliga betalande medlemmar i Militärpolisförbundet.
Read More
INTRESSEANMÄLAN: MILITÄRPOLISFÖRBUNDET SÖKER ELEVER OCH LÄRARE TILL INTERNATIONELL MILITÄRPOLISKURS I DANMARK! Militärpolisförbundet har fått förfrågan av Försvarsmaktens Militärpolisenhet (FM MPE) om att eventuellt skicka lärare samt elever ur förbundet till årets upplaga av UNMILPOC (United Military Police Course) i Ålborg, Danmark. Kursen syftar till att erhålla och sprida kunskaper från militärpoliser från olika länder och delar i […]
Read More
Försvarsutbildarna är i uppstarten av en civil skyddsvaktsutbildning på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Detta med anledningen av beredskapen inom totalförsvaret ska förbättras. Militärpolisförbundet har fått förfrågan att sondera bland medlemmarna om intresse och kompetens finns för att utbilda civila skyddsvakter. Militärpolisförbundet kommer därefter att genomföra utbildningar av civila skyddsvakter, vilka sedan […]
Read More
Militärpolisförbundet har tillägnats en marsch. Läs mer här…
Read More
Militärpolisförbundet expanderar och växer. Ända sedan ombildandet från förening till förbund har strävan varit att verksamheten ska bli mer täckande över hela riket. Nu tar vi ytterligare steg framåt för att ”fylla kostymen” i rollen som rikstäckande specialförbund inom Försvarsutbildarna. Läs mer här!  
Read More

VÄLKOMMEN TILL MILITÄRPOLISFÖRBUNDET!

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. 
Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

hem_nederbild

Comments are closed.