Den 9 maj 2018 gästas Militärpolisförbundet av ex-operatören Stefan Dejemyr, idag verksam inom säkerhetsbranschen. Stefan inledde sin poliskarriär som radiobilspolis, för att efter något år ta steget in i den regionala insatsstyrkan i Stockholm, f.d. Piketen. Där var han i drygt 10 år som operatör, gruppchef och svaromålande insatsledare. Därefter började han på Nationella Insatsstyrkan, […]
Read More
I år valde Militärpolisförbundet att särskilt uppmärksamma tre medlemmar ur förbundet som till vardags tjänstgör som poliser i Stockholm. Erik, Nils och Mattias tilldelades Militärpolisförbundets silvermedalj för sina insatser den 7 april 2017, då Sverige ånyo utsattes för ett terrorangrepp. Med risk för sina egna liv ingrep dessa tre poliser, vilka var bland de första […]
Read More
Militärpolisförbundet har tillägnats en marsch. Läs mer här…
Read More
Militärpolisförbundet expanderar och växer. Ända sedan ombildandet från förening till förbund har strävan varit att verksamheten ska bli mer täckande över hela riket. Nu tar vi ytterligare steg framåt för att ”fylla kostymen” i rollen som rikstäckande specialförbund inom Försvarsutbildarna. Läs mer här!  
Read More

VÄLKOMMEN TILL MILITÄRPOLISFÖRBUNDET!

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. 
Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

hem_nederbild

Comments are closed.