Militärpolisförbundet kommer, veckoslutet v.748, att genomföra en skyddsvaktsinstruktörskurs på Amfibieregementet, Berga. Utbildningen följer helt och hållet Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrums utbildningspaket och anvisningar. Syftet med kursen är att i första hand säkerställa påfyllnad av Militärpolisförbundets instruktörspool och i andra hand att förse Försvarsmakten generellt med skyddsvaktsinstruktörer. Efter genomförd och godkänd utbildning kan deltagaren utbilda skyddsvakter inom Försvarsmakten. […]
Read More
Sommaren lider mot sitt slut och hösten närmar sig med stormsteg. Blandade känslor såklart. Även om Militärpolisförbundets verksamhet under sommaren gått på halvfart har viss verksamhet genomförts. Värt att nämna är två väl genomförda skyddsvaktsutbildningar i början av juni då nya hemvärnssoldater vid Amfibieregementet skulle utbildas i närkamp och skyddsvakt. Totalt deltog förbundet med åtta […]
Read More
Militärpolisförbundet har tillägnats en marsch. Läs mer här…
Read More
Militärpolisförbundet expanderar och växer. Ända sedan ombildandet från förening till förbund har strävan varit att verksamheten ska bli mer täckande över hela riket. Nu tar vi ytterligare steg framåt för att ”fylla kostymen” i rollen som rikstäckande specialförbund inom Försvarsutbildarna. Läs mer här!  
Read More

VÄLKOMMEN TILL MILITÄRPOLISFÖRBUNDET!

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. 
Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

hem_nederbild

Comments are closed.