11. Militärpolisbataljons kamratförening (mpkf.se) erbjuder Militärpolisförbundets medlemmar att handla ur deras webbshop ”kamratbutiken”. Någon produkt säljs endast till personal med militärpolisexamen, andra är öppna för alla att köpa. Sortimentet har t-shirts, militärpolisring samt halsband. MP T-shirt, MPKF För att handla ur 11. Militärpolisbataljons kamratförenings webbshop, klicka på länken nedan:  https://www.mpkf.se/butiken.html
Read More
Tisdagen den 21 april i år tilldelades kapten Mats Björkman Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver. Medaljeringen genomfördes av marinbaschefen, kommendör Håkan Nilsson. Kapten Björkman tjänstgör till vardags som militärpolisföreträdare vid Marinbasen i Karlskrona. Mats medaljerades utefter nedanstående motivering: ”Kapten Mats Björkman är yrkesofficer vid Marinbasen där han är militärpolisföreträdare. Björkman är mycket driven i sin befattning […]
Read More
Ordföranden har ordet Mitt namn är Henrik Lindén och jag blev vid årets förbundsstämma vald till Er ordförande. Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an denna roll med alla dess förpliktelser. Med en erfaren styrelse där det finns färdiga kontaktnät känns det som att förutsättningarna inte kunde varit bättre.  ​ Förbundets ordförande, Henrik […]
Read More
Försvarsutbildarna är i uppstarten av en civil skyddsvaktsutbildning på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Detta med anledningen av beredskapen inom totalförsvaret ska förbättras. Militärpolisförbundet har fått förfrågan att sondera bland medlemmarna om intresse och kompetens finns för att utbilda civila skyddsvakter. Militärpolisförbundet kommer därefter att genomföra utbildningar av civila skyddsvakter, vilka sedan […]
Read More
Militärpolisförbundet har tillägnats en marsch. Läs mer här…
Read More

VÄLKOMMEN TILL MILITÄRPOLISFÖRBUNDET!

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 250 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. 
Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

hem_nederbild

Comments are closed.