Militärpolisförbundets medlemmar! Året som gått har minst sagt varit annorlunda, Covid-19 har på något sätt drabbar oss alla. Några av förbundets egna tilltänkta verksamheter har tyvärr fått ställas in pga Covid-19, men våra stödinsatser gentemot Försvarsmakten har fortgått med särskild anpassning efter Covid-19. Styrelsens arbete har fortskridit utan påverkan, detta genom digitala möten, och jag […]
Read More
Gabriel Fernlöf (till vänster i bild) tilldelades idag Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver för sina gärningar inom förbundet. Fernlöf var tidigare förbundskassör, en uppgift han löste med bravur. Med kraft optimerade Fernlöf förbundets ekonomiska rutiner, vilket förtjänstfullt kommit att underlätta Militärpolisförbundets verksamhet. Fernlöf tjänstgör idag vid det svenska bidraget i Heavy Airlift Wing, stationerad i Ungern. […]
Read More
Militärpolisen får nya tjänstefordon! Det nya fordonet, Volvo V90, är byggt och utrustat som civila polisbilar. Foto: Försvarsmakten/Armén
Read More
Den 17 juni 2020 genomförde Militärpolisförbundet medaljering på en somrig kavallerikasern i Stockholm. En betydelsefull plats med långa militärpolisiära anor. Medaljeringen genomfördes av förbundets ordförande, kapten Henrik Lindén. Närvarade gjorde medlemmar ur förbundsstyrelsen samt Försvarsmaktens Militärpolischef, överstelöjtnant Rikard Bengtsson. Medaljeringen avslutades med ett mingel, givetvis med behöriga avstånd, avsaknad av handslag samt handsprit. Förre militärpolischefen, […]
Read More
11. Militärpolisbataljons kamratförening (mpkf.se) erbjuder Militärpolisförbundets medlemmar att handla ur deras webbshop ”kamratbutiken”. Någon produkt säljs endast till personal med militärpolisexamen, andra är öppna för alla att köpa. Sortimentet har t-shirts, militärpolisring samt halsband. MP T-shirt, MPKF För att handla ur 11. Militärpolisbataljons kamratförenings webbshop, klicka på länken nedan:  https://www.mpkf.se/butiken.html
Read More

VÄLKOMMEN TILL MILITÄRPOLISFÖRBUNDET!

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 250 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. 
Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

hem_nederbild

Comments are closed.